Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS202 KLASİK SOSYOLOJİ KURAMLARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, sosyoloji disiplinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri, kuramları ve kuramcıları tarihsel olarak açıklamayı açıklamaktadır.
Dersin İçeriği : Mikro Sosyoloji, Mikro-Makro Bütünleşmesi (C.R. Mills, Giddens& Bourdieu), Modernite Kuramcıları, Post-Kolonyal Çalışmalar, Post-Yapısalcılık & Post-modern Toplum Kuramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ritzer, George (2013) Klasik Sosyoloji Kuramları, Ankara: De ki Yayınları Tom Bottomore, Robert Nisbet (2003), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ayraç Yay., İstanbul, 2003
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu Okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Mikro-makro sosyoloji arasındaki ilişkiyi ayırt eder.
  • 2 Sosyoloji disiplinindeki klasik kuramcıları açıklar.
  • 3 Sosyolojik yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırır.
  • 4 Klasik sosyoloji yaklaşımlarını günümüz toplumlarıyla ilişkilendirir.
  • 5 Modern sosyolojideki kuramsal düşünceleri açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
*-
*-
*Anlatım
2.Hafta *Mikro Sosyoloji-I
*-
*-
*-
*Anlatım
3.Hafta *Mikro-Sosyoloji-II
*-
*-
*-
*Anlatım
4.Hafta *Mikro ve Makro Sosyolojinin Bütünleşmesi: C.R. Mills
*-
*-
*-
*Anlatım
5.Hafta *Mikro ve Makro Sosyolojinin Bütünleşmesi:Giddens& Bourdieu
*-
*-
*-
*Anlatım
6.Hafta *Postkolonyal Çalışmalar-I
*-
*-
*-
*Anlatım
7.Hafta *Post-Kolonyalizm-II
*-
*-
*-
*Anlatım
8.Hafta *Ara-sınav
*-
*-
*-
*-
9.Hafta *Modernleşme Teorileri: Giddens, Ulrich Beck, Bauman, Habermas & Castells
*--
*-
*-
*Anlatım, Soru-Cevap
10.Hafta *Yapısalcılık
*-
*-
*-
*Anlatım, Soru-Cevap
11.Hafta *Postmodernite
*-
*-
*-
*Anlatım
12.Hafta *Lyotard & Baudrillard
*-
*-
*-
*-
13.Hafta *Post-yapısalcılık
*-
*-
*-
*Anlatım
14.Hafta *Post-yapısalcılık II
*-
*-
*-
*Anlatım, soru-cevap

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00