Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS211 SOSYAL SAPMA KURAMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, sosyal sapmaya ilişkin temel teorik perspektifleri tanıtmak ve toplumsal şiddet, suç ve sapma ile sosyal kontrol arasındaki ilişkiyi farklı teorik perspektiflere dayanarak, eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir.
Dersin İçeriği : Bu derste, toplumsal şiddetin kaynakları, sapma davranışları, sapmaya yol açan toplumsal süreçler, sapmanın grup norm ve davranışları açısından analizi, anomi ve yabancılaşma, yabancılaşmanın klasik kuramcıları, çağdaş yabancılaşma teorileri, modern toplumda yabancılaşmanın görünümleri, marjinal toplumsal kesimler, dezavantajlı gruplar, sosyolojik suç teorileri, suç ve şiddet eğilimlerine yol açan toplumsal değişim, farklılaşma ve eşitsizlikler gibi konulara yer verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : E. Cihangir, A. Korkmaz, B. Kocadaş, Toplumsal Sapma, Sapmanın Teorik Temelleri, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2000. <br /> Muhammet Ertoy, Yabancılaşma, Kader mi, Tercih mi? Lotus Kitap, Ankara, 2007. Hüseyin Bal, Suç Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, 2009.<br />Kolektif, Cogito, Sayı: 6-7, Şiddet, 8. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2014.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Metin Analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sosyal sapmaya dair temel kavram ve teorileri tanımlayabilme
  • 2 Sapma ve suça ilişkin başlıca araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
  • 3 Şiddet ve sapmaya yol açan toplumsal süreçleri analiz edebilme
  • 4 Suç, şiddet ve sapmanın toplumsal normlar ve değerlerle ilişkisini kavrayabilme
  • 5 Bu türden toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Suç ve sapmanın doğası ve tanımı
2.Hafta *Sosyal kontrol ve sapma davranışı
3.Hafta *Toplumsal şiddetin kaynakları
4.Hafta *Toplumsal değişme bağlamında suç ve sapma
5.Hafta *Sapmanın yapısal unsurları
6.Hafta *Siyasal, dinsel ve söylemsel sapma
7.Hafta *Sosyal eşitsizlik açısından sapma
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Toplumsal cinsiyet, suç ve sapma
10.Hafta *Normsuzluk ve anomi
11.Hafta *Yabancılaşmanın sosyo-ekonomik temelleri
12.Hafta *Dinsel ve kültürel yabancılaşma
13.Hafta *Tek boyutlu toplum ve yabancılaşma
14.Hafta *Marjinal toplumsal kesimler, suç ve sapma

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 7 2,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00