Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS205 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere bilişsel psikolojiyi tanıtarak bilişsel psikolojinin temel konuları arasında yer alan dikkat, öğrenme ve bellek konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bilişsel psikolojinin tarihçesi, bilişsel psikolojinin tanımı ve çalışma alanları, klasik koşullama, edimsel koşullama, sosyal ve bilişsel öğrenme kuramları, bilgi işleme kuramı, dikkat, bellek süreçleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Michael Domjan, Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri (Çev. Hakan Çetinkaya). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 2008. Scott Terry, Öğrenme ve Bellek (Çeviri editörü: Banu Cangöz), Anı Yayıncılık, 2011. E. Bruce Goldstein, Bilişsel Psikoloji (Çeviren: Okhan Gündüz) Kaknüs Yayıncılık, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru ve cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Bilişsel psikolojiye zemin oluşturan kuramsal yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 Bilişsel psikolojinin ortaya çıktığı tarihsel bağlam hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3 Bilişsel psikolojinin doğuşundan günümüze değişen tanımlarını ve kapsamını bilmek
  • 4 Öğrenme kuramları hakkında bilgi sahibi olmak
  • 5 Bellek ve dikkat konusundaki ana kuramları, tartışmaları ve söz konusu kuramları destekleyen veya çürüten deneysel kanıtları anlamak
  • 6 Bellek ve dikkat yetilerindeki gelişimsel ve patolojik değişimleri anlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilişsel psikolojinin bir alan olarak ortaya çıktığı tarihsel bağlam, bilişsel psikolojinin altında yatan teorik yaklaşımlar
2.Hafta *Bilişsel psikolojinin tanımı, kapsamı ve temel psikolojik ilkeleri
3.Hafta *Öğrenme (tanımı ve ilişkili beyin yapıları), klasik koşullanmaya giriş
4.Hafta *Klasik koşullanma (devam), ödüllendirme programları, söndürme
5.Hafta *Edimsel koşullanmaya giriş
6.Hafta *Edimsel koşullanma (devam), klasik ve edimsel koşullanma arasındaki farklılıklar
7.Hafta *Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı ve öğrenmenin bilişsel kuramı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Dikkat ve farkındalık
10.Hafta *Temel bellek ilkeleri, belirgin bellek ve bilgi işleme modelleri, kısa süreli bellek
11.Hafta *Kısa süreli bellek (devam), çalışma belleği
12.Hafta *Uzun süreli bellek, epizodik bellek, semantik bellek
13.Hafta *Otobiyografik hafıza, geri çağırma ve unutma
14.Hafta *Hafıza kaybı ve tedavi yaklaşımları
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00