Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS201 KLASİK SOSYOLOJİ KURAMLARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, sosyoloji disiplininin ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri, kuramları ve kuramcıları tarihsel olarak açıklamayı açıklamaktadır.
Dersin İçeriği : Sosyolojik teorinin tarihsel gelişimi; klasik sosyolojinin öncül isimleri ve yaklaşımları (Marx, Weber, Durkheim, Simmel), Modern Sosyoloji Teorisinde Temel Okullar, Sembolik Etkileşimcilik, Etnometodoloji
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ritzer, George (2013) Klasik Sosyoloji Kuramları, Ankara: De ki Yayınları Scott, John (2006) Social Theory: Central Issues in Sociology, London: Sage.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1-Anlatım 2-Soru-Cevap 3-Discussion
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu Okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyoloji disiplininin ortaya çıkışındaki tarihsel nedenleri açıklar.
  • 2 Sosyoloji disiplinindeki klasik kuramcıları açıklar.
  • 3 Sosyolojik yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırır.
  • 4 Klasik sosyoloji yaklaşımlarını günümüz toplumlarıyla ilişkilendirir.
  • 5 Modern sosyolojideki kuramsal düşünceleri açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klasik Sosyoloji Teorilerine Giriş
2.Hafta *Sosyolojinin Tarihsel İlkeleri
3.Hafta *Auguste Comte, Saint Simon, Spencer
4.Hafta *F. Tönnies
5.Hafta *Karl Marx
6.Hafta *E. Durkheim
7.Hafta *M. Weber
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *G. Simmel
10.Hafta *Modern Sosyolojik Teoride Temel Okullar
11.Hafta *T. Parsons
12.Hafta *Merton
13.Hafta *Alışveriş Kuramı
14.Hafta *Eleştirel Teori
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00