Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE102* TÜRK DİLİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Anlatım kavramı. Düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri. Okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın genel özellikleri. Sözlü anlatım ve sözlü anlatım türleri. Yazılı anlatım ve yazılı anlatım türleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aktaş, Şerif. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ, 2002. <br />2. Taşer, Suat. Örneklerle Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yay., 2000<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz Anlatım, Tartışma, Gezi, Örnek edebi metinler üzerinde çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ...
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Ebru Ada Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Hibrit

  • 1 Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilmek
  • 2 Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek
  • 3 Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek
  • 4 Okuduğu, dinlediği bir metni ya da izlediği bir programı doğru çözümleyebilmek
  • 5 Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini söz ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek
  • 6 Dil kullanımındaki yanlışları kavrayıp örnek metinler üzerinde gösterebilmek
  • 7 Edebi ve bilimsel eserleri yorumlayabilme. örnekler oluşturabilmek
  • 8 Sözlü anlatım türleri hakkında bilgi edinme ve hazırlayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel olarak anlatım kavramı ve özelliklerinin kavratılması
2.Hafta *Sözlü ve yazılı anlatımda düşünce geliştirme yollarının açıklanması. (Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, alıntılama vb gibi.)
3.Hafta *Anlatım biçimlerinin örneklerle kavratılması. (Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım.)
4.Hafta *Nesnel-öznel, doğrudan-dolaylı, düz ve mecazlı anlatım.
5.Hafta *Dilin dört ana etkinliği olan okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın temel özelliklerinin açıklanması ve türlerinin tartışılması.
6.Hafta *Konuşma: Etkili ve güzel konuşmanın öneminin kavratılması, iyi bir konuşmacının özelliklerini benimsetilmesi.
7.Hafta *Konuşma çeşitleri: Konferans, panel, seminer, açık oturum, münazara gibi konuşma türlerinin örneklerle açıklanması.
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Yazılı anlatım: Konu seçimi, konunun sınırlandırılması, ana ve yan düşüncelerin saptanması, planlama gibi yazma aşamaları üzerinde durulması.
10.Hafta *Yazılı anlatım türleri-I: Makale, fıkra, eleştiri, deneme, söyleşi, röportaj, gezi, anı, biyografi, otobiyografi gibi, düşünce değeri olan türlerin örneklerle ortaya konması.
11.Hafta *Yazılı anlatım türleri-II: Şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi, sanat değeri olan yazılar hakkında bilgi verilmesi. Şiir türünün Türk edebiyatındaki gelişiminin açıklanması
12.Hafta *Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden örneklerin çözümlenmesi.
13.Hafta *Hikâye türünün Türk edebiyatındaki gelişim çizgisi ve Cumhuriyet Dönemi Türk hikayeciliğinin özelliklerinin açıklanması.
14.Hafta *Cumhuriyet dönemi Türk hikayelerinden seçilen örneklerin çözümlenmesi.
15.Hafta *Yazılı anlatım türleri-III: Özel yazışmalar ( Mektup, not, davetiye, kutlama yazıları, telgraf) ve resmî yazışmalar hakkında bilgi verilmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Toplam : 58,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00