Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS103 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, psikoloji biliminin temel kavramlarını, kullandığı bilimsel araştırma metotlarını, tarihsel sürecinde yer alan önemli kuramcılarını ve psikolojinin alt alanlarının temel araştırma konularını öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bilim olarak psikoloji, psikoloji biliminin başlıca kuramları, psikolojide kullanılan başlıca bilimsel yöntemler, duyum ve algı, bilinç ve farklı bilinç durumları, öğrenme ve bellek süreçleri, zeka kavramı ve ölçümü, yaşam boyu gelişim, güdüler ve duygular, kişilik ve kişilik kuramları, anormal psikolojisi, sosyal psikolojinin temel çalışma konuları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2014). Psikoloji ve Yaşam, Nobel Akademik Yayıncılık<br />Morris, C.G.(1996). Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları<br />Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. & Loftus, G.R. (2014). Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yayınevi.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Psikoloji bilimini ve gerek kuramsal gerekse de uygulamalı alt alanlarını tanımlayabilmek
  • 2 Farklı psikolojik kuram ve yaklaşımları hakkında fikir sahibi olmak
  • 3 İnsanın geçirdiği gelişim dönemlerinin tüm basamaklarını tanımlayabilmek
  • 4 Normal ile anormal davranış arasındaki farkı ayırt etmek ve psikolojik olarak anormal kabul edilen başlıca davranış örüntüleri hakkında fikir sahibi olmak
  • 5 Kişiliği tanımlayabilmek ve kişiliği açıklamaya yönelik farklı kuram ve yaklaşımları tanımlayabilmek
  • 6 İnsan davranışının altında yatan temel zihinsel süreçler (örneğin, duyum, algı, dikkat, bellek gibi) ve işleyiş prensiplerine dair bilgi sahibi olmak
  • 7 İnsan davranışının altında yatan temel konulara ilişkin temel kavramları (örneğin, güdüler, duygular, zeka gibi) tanımlayabilmek
  • 8 Sosyal psikoloji alt alanının başlıca çalışma konularını, temel kavram ve kuramcılarını tanımak, bu konularda yapılmış klasikleşmiş çalışmaları bilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders tanımı: önemi, içeriği, kuralları ve değerlendirilmesi
2.Hafta *Psikolojinin tanımı, alt alanları, tarihi gelişimi ve modern yaklaşımlar
3.Hafta *Algılama, bilinçlilik ve çeşitli bilinç halleri
4.Hafta *Öğrenme, bellek ve bilişsel süreçler
5.Hafta *Öğrenme, bellek ve bilişsel süreçler
6.Hafta *Zeka ve zeka ölçümleri
7.Hafta *Yaşam boyu gelişim
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Yaşam boyu gelişim
10.Hafta *Kişilik ve kişilik kuramları
11.Hafta *Anormal psikolojisi
12.Hafta *Güdüler ve duygular
13.Hafta *Sosyal Psikolojinin temel araştırma konuları
14.Hafta *Sosyal Psikolojinin temel araştırma konuları
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00