Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL417 TRANSANDANTAL FELSEFE 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Kant dahil olmak üzere, Kant'ın transandantal idealizm öğretisi ile başlamış olan düşünce geleneğine ait filozofların düşüncelerini analiz ederek bunları eleştirel olarak incelemektir.
Dersin İçeriği : Bu derste Kant da dahil olmak üzere, Hegel, Schelling, Fichte, Husserl, Heidegger gibi Kant'ın transandantal idealizminden etkilenmiş filozofların metinleri incelenecek, transandantal idealizmin, transandantal realizm ve öznel idealizmden olan ayrımı üzerinde durulacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kant, Critique of Pure Reason Hegel, Phenomenology of Spirit Husserl, Ideas I, II Heidegger, Being and Time
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Metin analizi, sunum, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Dersin sonunda öğrenci, Kant'ın transandantal felsefedeki yerini bilecek.
  • 2 Fichte'nin transandantal felsefedeki önemini kavrayacak.
  • 3 Schelling'in transandantal felsefedeki önemini kavrayacak.
  • 4 Hegel'in transandantal felsefedeki önemini kavrayacak.
  • 5 Heidegger'in transandantal felsefedeki önemini kavrayacak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Kant
3.Hafta *Kant
4.Hafta *Kant
5.Hafta *Fichte
6.Hafta *Fichte
7.Hafta *Fichte
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Schelling ve Hegel
10.Hafta *Schelling ve Hegel
11.Hafta *Schelling ve Hegel
12.Hafta *Heidegger
13.Hafta *Heidegger
14.Hafta *Heidegger
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Ödev 15 2,00 30,00
Vize 1 2,00 2,00
Rapor 10 1,00 10,00
Araştırma Sunumu 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00