Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL318 DİL FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders dilin ne olduğu, gerçeklikle, dünya ile, varlık ile olan ilişkisinde nasıl bir işleve sahip olduğu, dilin anlamlı olmasının koşullarının ne olduğu, dilin şeylere nasıl gönderme yaptığı, dilin gerçekliği yansıtan bir “temsil aracı” mı, yoksa gerçekliği kuran, oluşturan aktif bir yapı mı olduğu gibi dil felsefesinde kritik önem taşıyan sorulara odaklanmayı amaçlamaktadır. Dil felsefesinde gerek analitik felsefe, gerekse kıta felsefesi geleneğinde yer alan temel figürler arasından bir ya da bir kaçı seçilerek bu figürlerin felsefi yaklaşımı ve düşünceleri derinliğine ele alınacaktır.
Dersin İçeriği : Dil Felsefesindeki temel tartışmalar ve bunların felsefi bağlamı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, Lycan, William C, Routledge, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersi alan öğrenciler, dil felsefesinde ortaya çıkan bazı önemli felsefi tartışmaların içeriğine hakim hale gelir ve bunu izah ederler.
  • 2 Dil felsefesi tarihinde ortaya çıkmış olan temel bazı görüşleri eleştirel olarak değerlendirirler.
  • 3 Dil felsefesindeki tartışmaların hangi felsefi bağlama oturduğunu öğrenirler.
  • 4 Dil felsefesindeki tartışmaları oluşturan farklı akımların birbirleriyle hangi ilişkiler içinde olduğuna dair bir farkındalık geliştirirler.
  • 5 Dil felsefesi tarihinde ortaya çıkmış olan temel görüşlere dair tartışmalara aktif olarak katılırlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel giriş
2.Hafta *Dilin tanımı I
3.Hafta *Dilin Tanımı II
4.Hafta *Dil ve Mantık I
5.Hafta *Dil ve Mantık II
6.Hafta *Dil ve Doğruluk I
7.Hafta *Dil ve Doğruluk II
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Dil ve Anlam I
10.Hafta *Dil ve Anlam II
11.Hafta *Dil ve Gönderim
12.Hafta *Dil ve Gerçeklik I
13.Hafta *Dil ve Gerçeklik II
14.Hafta *Genel değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Vize 1 2,00 2,00
Toplam : 131,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00