Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL306 BİLGİ FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilgi felsefesinin temel problemlerini, tartışmalarını ve ilkelerini tanıtmak.
Dersin İçeriği : Bilgi Nedir, bilginin olanağı, bilginin kaynakları, bilginin çeşitleri, bilginin doğruluğu, bilgiye ulaşmanın Yolları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Alan Musgrave, Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik; Çeviren: Nur Küçük, İthaki Yayınları, 2013, İstanbul.<br />Afşar Timuçin, Felsefenin Önceliği Bilgi Sorunu, Bulut Yayınevi, 2013, Antalya.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci, bilgi felsefesini felsefenin öteki temel disiplinlerinden ayırabilir.
  • 2 Bilgi felsefesinin temel problemlerini, tartışmalarını ve ilkelerini bilir.
  • 3 Bilgi çeşitlerini sınıflandırabilir.
  • 4 Bilginin olanağı ve kaynağı konusunda temellendirmeler yapabilir.
  • 5 Bilgi felsefesi problemlerini ve onlara önerilen çözümleri başkalarına anlatabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilgi felsefesi nedir?
2.Hafta *Temel kavramlar: doğruluk, gerçeklik ve temellendirme
3.Hafta *Bilginin kaynağı ve değeri
4.Hafta *Doğru bilginin tanımı, imkânı ve ana akımlar
5.Hafta *Septikler ve sofistler
6.Hafta *Bilginin kaynağına dair görüşler: akılcılık (rasyonalizm)
7.Hafta *Bilginin kaynağına dair görüşler: deneycilik (emprizm)
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Bilginin kaynağına dair görüşler: pozitivizm
10.Hafta *Bilginin kaynağına dair görüşler: sezgicilik
11.Hafta *Bilginin kaynağına dair görüşler: eleştirel ekol (kritisizm)
12.Hafta *Bilginin kaynağına dair görüşler: pragmatizm
13.Hafta *Epistemolojide yeni arayışlar ve bilim felsefesi
14.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 187,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00