Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL311 İNSAN FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, felsefe tarihi boyunca ortaya atılan insan görüşlerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği : İnsan nedir İnsan doğası nedir?
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Muttalip Özcan, İnsan Felsefesi: İnsanın Neliği Üzerine Bir Soruşturma, Bilim ve Sanat Yayınları, 2007, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Bülent Sönmez
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Ders boyunca tartışılan insan görüşlerini bilebilir.
  • 2 Tartışılan insan görüşleri arasındaki bağlantıları kavrar.
  • 3 Farklı insan görüşlerini değerlendirebilir.
  • 4 İnsan görüşlerinin çağımızın sorunlarıyla bağını kurar.
  • 5 Kendi insan görüşünü basit temellerle ortaya koyabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İnsan felsefesi nedir?
2.Hafta *İlkçağdan günümüze felsefede insan kavrayışları
3.Hafta *Fen bilimleri ve sağlık bilimlerinin insan kavrayışları
4.Hafta *Sosyal bilimlerin ve çağdaş felsefenin insan kavrayışı
5.Hafta *Modern dünyada insan ve onun varoluş koşulları
6.Hafta *İktidar, özgürlük ve tüketim sorunları
7.Hafta *Nefret ve şiddet sorunları
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Normal insanın dayatılmış anlam parametreleri
10.Hafta *İnsanın aradığı temalar: güven, aşk, samimiyet, özerklik, saygı ve huzur
11.Hafta *Hak ve adalet sorunlarının insan algısıyla ilişkisi
12.Hafta *“Gelişmiş” ve “gelişmemiş” ayrımlarının antropolojik arka planı
13.Hafta *Yeniden antropolojik felsefe ve çokkültürcülük
14.Hafta *Genel değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 130,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00