Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL305 SOSYAL PSİKOLOJİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Temel sosyal psikoloji kuramlarını ve sosyal davranışın anlaşılmasında kullanılan yöntemleri tanıtmak
Dersin İçeriği : Sosyal psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları arasındaki yeri, alandaki temel kuramsal yönelimler ve bu bilim dalında kullanılan belli başlı bilimsel yöntemler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Social Psychology. Prentice Hall. NJ. Cialdini, R.B. (2001)., Bilgin,N. (2009). (Ed.) Sosyal Psikolojiye. Ege Üniversitesi Yay., Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, literatür taraması ve okuma, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
  • 2 Sosyal psikolojide temel kuramsal yaklaşımları anlayabilme
  • 3 Sosyal psikolojide araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme
  • 4 Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarının günlük yaşamdaki sosyal meselelerle bağını kurabilme
  • 5 İnterdisipliner çalışabilme yeteneği kazanma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Sosyal Psikoloji Nedir?
*Anlatım
3.Hafta *Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri
*Anlatım
4.Hafta *Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri II
*Anlatım
5.Hafta *Sosyal normların oluşumu, konformite ve azınlık etkisi
*Anlatım
6.Hafta * Sosyal güç ve Otoriteye İtaat
*Anlatım
7.Hafta *Kolektif davranışlar ve bireylik yitimi
*Anlatım
8.Hafta *Sosyal Karşılaştırma
*Anlatım
9.Hafta *Önyargı, Ayrımcılık ve Stereotipler
*Anlatım
10.Hafta *Sosyal Davranışa İlişkin Evrimsel Bakış Açıları
*Anlatım
11.Hafta *Planlı davranış kuramı
*Anlatım
12.Hafta *Tutumlar ve tutum değişimi
*Anlatım
13.Hafta *Genel Değerlendirme
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 12,00 144,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00