Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL304 SİYASET FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı felsefenin temel kuram ve kavramlarını siyaset felsefesi metinleri üzerinden tanıtmak ve tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Egemenlik, güçler ayrılığı, toplum sözleşmesi, doğal hak, yönetim biçimleri, devlet erkinin meşruiyeti, mülkiyet, sınıf çatışması gibi siyaset felsefesinin temel kavramlarının, felsefe tarihinde Platon'dan Marx'a ve sonrasına kadar uzanan dönemdeki felsefecilerin metinleri içinde incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Neşet Toku, Siyaset Felsefesine Giriş, Kaknüs Yayınları, 22005, İstanbul.<br />1- Ahu Tunçel, Kurtul Gülenç, Siyaset Felsefesi Tarihi, DoğuBatı Yayınları, 2013, İstanbul.<br />1- John Rawls, Siyasal Liberalizm, Çeviren: Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, İstanbul.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersi alan öğrenciler, siyaset felsefesi metinlerini öğrenir.
  • 2 Bu dersi tamamladığında öğrenci felsefi sorgulamayı siyaset üzerinden geliştirir.
  • 3 Bu dersi tamamladığında öğrenci siyaset felsefesi kavramlarını tanır.
  • 4 Bu dersi tamamladığında öğrenci siyaset ve felsefe ilişkisiyi felsefe tarihi metinleri üzerinden somutlaştırır.
  • 5 Bu dersi tamamladığında öğrenci kuramsal ve pratik sorunsallarla ilişkide felsefi kavramlara başvurmaya başlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Siyaset felsefesi nedir? Siyaset felsefesinin problemleri nelerdir?
2.Hafta *Temel kavramlar ve tarihteki ana politik kuramcılar
3.Hafta *Platon
4.Hafta *Aristoteles
5.Hafta *Cicero, Polybius ve Seneca
6.Hafta *Aziz Augustine, Fârâbî ve İbn Rüşd
7.Hafta *İbn Haldun
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Machiavelli
10.Hafta *Thomas Hobbes
11.Hafta *John Locke, Jean-Jacques Rousseau, David Hume ve Immanuel Kant
12.Hafta *John Stuart Mill ve Karl Marx
13.Hafta *Karl Popper ve Michel Foucault
14.Hafta *John Rawls ve Ronald Dworkin

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 187,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00