Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL302 MODERN FELSEFE TARİHİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, Alman felsefe geleneğinin doğuşunun tarihsel koşullar bağlamında ele alarak, söz konusu geleneğin modernite ile ilişkisini ve Aydınlanma’yı inceler.
Dersin İçeriği : On dokuzuncu yüzyıl felsefesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 19. Basım, 2010, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Alman felsefe geleneğinin doğuşunu hazırlayan tarihsel ve sosyopolitik koşulların kavranılması.
  • 2 Modernite ve Alman İdealizmi arasındaki ilişkinin incelenmesi
  • 3 Fichte’nin felsefesinin temel kavramları ve Kant eleştirisinin kavranılması.
  • 4 Schelling’te Romantizm-felsefe geriliminin incelenmesi.
  • 5 Hegel felsefesinde üst-anlatı, tarihsicilik, tarihselcilik, praksis ve ulus-devletin incelenmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kant ve Alman idealizmi, Fichte felsefesi
2.Hafta *G. W. F. Hegel ve tarih felsefesi
3.Hafta *Schelling ve Schopenhauer felsefeleri
4.Hafta *Soren Kierkegaard felsefesi ve çağdaş etkileri
5.Hafta *On dokuzuncu yüzyıl felsefesinde pozitivizm ve sosyal bilimlerin doğuşu
6.Hafta *Ludwig Feuerbach ve antropolojik felsefe
7.Hafta *John Stuart Mill, Jeremy Bentham ve Herbert Spencer felsefeleri
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Karl Marx ve tarihsel materyalizm
10.Hafta *Schleicharmacher, Dilthey ve hermeneutiğin doğuşu
11.Hafta *Friedrich Nietzsche ve felsefi eleştirileri
12.Hafta *On dokuzuncu yüzyıl felsefesinde öne çıkan temalar
13.Hafta *On dokuzuncu yüzyıl felsefesinin günümüze etkileri
14.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Derse Katılım 1 40,00 40,00
Toplam : 192,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00