Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL216 RÖNESANS DÜŞÜNCESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere, Batı felsefesi tarihinde önemli bir yeri olan Rönesans kavramını düşünsel ve eylemsel gelişmeler bağlamında anlatmaktır. Bir isimlendirme, kavram, olgu ve gelişme olarak Rönesans sayesinde insana yönelen Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa düşünürlerinin aklı, deneyimi, dini, bilimi ve felsefeyi alımlama tarzlarının öğrencilere öğretilmesi hedeflenmektedir. Böylece Rönesans kavramı etrafında genel bir bilgi oluşturulmasına çalışılacaktır.
Dersin İçeriği : Ortaçağ Avrupası, Yeniçağ Avrupası, Rönesans Kavramı, Rönesans Gelişmeleri, Rönesans Düşüncesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Walter H. Pater, Rönesans; çev.: Ahmet Aydoğan, İz Yayıncılık, 2002, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Bülent Sönmez
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler, modern düşüncesinin oluşumunda tercümeler sonrası ortaya çıkan Rönesans kavramını izah ederler.
  • 2 Rönesansı coğrafi, tarihsel dönem ve şartları itibariyle anlatırlar.
  • 3 Rönesans düşünürlerini sistematik olarak sıralarlar ve ortak temalarını izah ederler.
  • 4 Avrupa'da Reform ve Katezyen felsefe öncesi Rönesans düşüncesinin yarattığı açılımı ana hatlarıyla izah ederler.
  • 5 Rönesans düşüncesinin Aristoteles felsefesini tüketmek bakımından önemini örneklerle izah ederler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Rönesans Kavramının Tarihsel ve Felsefi Önemi
2.Hafta *13. Yüzyıl Avrupası'ndaki Felsefi Dönüşümün ve İslam Dünyası ile Antik Yunan'dan Yapılan Çevirilerin Rolü
3.Hafta *Aristoteles Felsefesinden Hümanizme Yönelen Avrupa Düşüncesinin Bir Evresi Olarak Rönesans Nedir?
4.Hafta *Rönesansın Ortaya Çıktığı İki Yeniçağ Ülkesi: İtalya ve Fransa
5.Hafta *Erken Dönem İki Fransız Öyküsü
6.Hafta *Pico Della Mirandola
7.Hafta *Sandro Botticelli
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Luca Della Robbia ve Michelangelo'nun Şiiri
10.Hafta *Leonardo Da Vinci
11.Hafta *Giorgene Okulu
12.Hafta *Joachim Du Bellay
13.Hafta *Winckelmann
14.Hafta *15. Yüzyıl Avrupası'ndan 18. Yüzyıl Aydınlanma Düşüncesine Değin Rönesans Kavramının Anlamı Üzerine Yeniden Değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00