Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL413 ORYANTALİZM VE ELEŞTİRİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, modern uygarlık ile Kıta Avrupası ve Kuzey Amerika dışındaki coğrafyalar, toplumlar ve kültürler arasındaki ilişkilerde farklı bir epistemolojik denklem ve içerik yaratan oryantalizmi (doğubilimi) tanıtmaktır. Oryantalizm hem bir kuram, yöntem ve bilgi yaratma bağlamı olarak hem de eleştirilen bir insan tecrübesi olarak önemlidir. Oryantalizm eleştirileri ile modernizmin eksiklerine ve geliştirilmesine yönelik düşünceler ve bilgi-iktidar ilişkileri hakkında felsefi akıl yürütmeyi geliştiren bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Oryantalizm, Postkolonyalizm, Edward W. Said, Modernizm, Postmodernizm, Doğu, Batı, İslam, Tarih ve Kültür Yazımları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Edward W. Said, Şarkiyatçılık; çev.: Berna Ülner, Metis Yayınları, 2000, İstanbul.<br />2- Bryan S. Turner, Postmodernizm, Globalizm ve Oryantalizm; çev.: İbrahim Kapaklıkaya, Anka Yayınları, 2002, İstanbul.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, oryantalizmin ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimini izah eder.
  • 2 Oryantalizmin bir çeşit bilgi-iktidar ilişkileri denkleminde yapılandırılmış olduğunu ve tüm dünyaya bir çeşit temsil ve sömürge olarak yansıdığını izah eder.
  • 3 Oryantalizm eleştirilerinin ve postkolonyalizmin aynı zamanda bir aydınlanma ve modernizm eleştirisi olduğunu izah eder.
  • 4 Postkolonyalizmin bir çeşit tarih felsefesi ve yazımı olduğunu izah eder.
  • 5 Edward W. Said'in ve onunla ortaya çıkan düşünsel eleştirilerin tahlilini yapar.
  • 6 Türkçede üretilen sosyal bilimlerde açığa çıkan oryantalist detayları izah eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temsil Sorunu ve Oryantalizmin Doğuşu
2.Hafta *"Doğu" ve "Batı"nın Coğrafi Olmayan Anlamları ve Edward W. Said'in Eleştirileri
3.Hafta *Oryantalizmde Epistemoloji: Bilgi-İktidar Denklemi ve Uluslararası Temsil Sorunu
4.Hafta *Oryantalizmden İnsana: Tarih Yazımı ve Kültür Yazımı
5.Hafta *"Antropolojinin Muhatapları" İmgesinin Sosyal Bilimlerdeki Karşılığının Analizi
6.Hafta *Yeni Sömürge Bağlamları: Hep Devam Eden Entelektüel ve Ahlaki Roller ile Gerideki Otoriteler
7.Hafta *Yerel Katılımcılar ve Oryantalizm Sorunu
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Postkolonyalizm Kavramı ve Modernitenin Başkaları İçin Anlamı
10.Hafta *Postmodernizm ve Postkolonyalizm Arasındaki İlişkiler
11.Hafta *"Yarı-Sömürge" ("Semi-Colony") Kavramı ve "Üçüncü Dünya" ("Third World")
12.Hafta *İslâm'ın Modern Dönemlerdeki Temsili ve Edward W. Said
13.Hafta *Oryantalizm ve Postkolonyalist Kurama Yönelik Eleştiriler
14.Hafta *Dilin İmkanları, Temsil Sorunları ve Eleştiriler Arasında Değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00