Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL208 KİŞİLİK KURAMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, kişilik oluşumuna dair psikolojide geliştirilmiş kuramsal içeriklerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği : Kişilik Kuramı Geliştirmiş Psikologlar ve Kuramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Jerry M. Burger, Kişilik, Kaknüs Yayınları, 2006, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Zümrüt GEDİK
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, kişiliği tanımlarlar.
  • 2 Öğrenciler, klasik kişilik kuramlarını öğrenirler.
  • 3 Öğrenciler, güncel kişilik kuramlarını öğrenirler.
  • 4 Öğrenciler, Fromm ve Maslow gibi kişilik kuramcılarını anlatırlar.
  • 5 Öğrenciler, kişiliği açımlarlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin ve alanın tanıtımı
2.Hafta *Fromm ve Yaklaşımı
3.Hafta *Formm ve Yaklaşımı II
4.Hafta *Berne ve Transaksiyonel Analiz
5.Hafta *Berne ve Transaksiyonel Analiz II
6.Hafta *Maslow ve Bütüncül Dinamik Kuram
7.Hafta *Arasınav
8.Hafta *Rogers ve Benlik Kuramı
9.Hafta *Gestalt Psikolojisi
10.Hafta *Varoluşçu psikoloji: Binswanger, Boss, Yalom
11.Hafta *Davranışçı ve Sosyal Öğrenme Kuramları
12.Hafta *Eysenck ve Faktör Yaklaşımı
13.Hafta *Genel Değerlendirme
14.Hafta *Derslerin genel değerlendirmesi
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Toplam : 136,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00