Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL206 KLASİK SOSYOLOJİ KURAMLARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, sosyoloji disiplininin tarihsel gelişiminde modern dönemde geliştirilen teorilerin öğrenilmesi ve etüt edilmesidir.
Dersin İçeriği : Sosyolojide Modern Teoriler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Yayına Hazırlayan: Ümit Tatlıcan-Gülhan Demiriz, Sentez Yayıncılık, 4. Baskı, 2011, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, ilk feminist teorileri bilirler.
  • 2 Öğrenciler, Andre Gunder Frank ve Bağımlılık Teorisini açımlarlar.
  • 3 Öğrenciler, Robert Merton ve bilim sosyolojisini kavrarlar.
  • 4 Öğrenciler, burjuva kavramını kavrarlar.
  • 5 Öğrenciler, çatışma teorisini açımlarlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Comte, Spencer, Tönnies, Marks, Durkheim ve Weber'in Hatırlanması
2.Hafta *Ataerkillik ve Feminizm
3.Hafta *Andre Gunder Frank ve Bağımlılık Teorisi
4.Hafta *Burjuva Kavramı
5.Hafta *Endüstri Toplumu ve Burjuva
6.Hafta *Çatışma Teorisi
7.Hafta *Arasınav
8.Hafta *Hegemonya ve İdeoloji Kavramları
9.Hafta *Kent Kavramı
10.Hafta *Kolektif Tüketim ve Korporatizm
11.Hafta *Laiklik ve Modernleşme Teorisi
12.Hafta *Talcott Parsons ve Yapısal-İşlevselcilik
13.Hafta *Oscar Lewis ve Yoksulluk Kültürü
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 145,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00