Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL401 DİN FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, modern dönemde felsefenin bağımsız alt dalları arasına katılan din felsefesinin ortaya çıkışı, gelişmesi, temel sorun bağlamları, muhtevası ve söz konusu alanda sistematik felsefeler üretmiş filozofların görüşleri üzerine hem tarihsel hem de sistematik bilgi vermektir. Ahlak, din, mucize, kötülük, Tanrı, ruh, ahiret, öncesizlik (ezelilik) ve sonrasızlık (ebediyet) gibi özel temalara dair din felsefesinin çağdaş ve sistematik bulguları paylaşılacak ve yeni değerlendirmeler yapılacaktır. Böylece modern felsefede kendine saygın bir yer edinmiş bulunan din felsefesinin muhtemel sorun alanlarına dair de aşinalık kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği : Tanrı, ruh, din, Peygamberlik, ahiret, mucize, kötülük, ahlak
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Brian Davies, Din Felsefesine Giriş; Çeviren: Fatih Taştan, Paradigma Yayınları, 2011, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Bülent Sönmez
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersi alan öğrenciler; Din felsefesinin ortaya çıkışı ve tarihçesi hakkında bilgi edinirler.
  • 2 Din felsefesinin temel meseleleri olan Tanrı, ruh, din, Peygamberlik, mucize, kötülük, ahlak ve ahiret gibi konuların arka planlarını öğrenirler.
  • 3 Din ve estetik arasındaki ilişki meselesi ile ilgili bilgi edinirler.
  • 4 Din felsefesinin muhtemel sorun bağlamlarını izah ederler.
  • 5 Din felsefesinde hakim olan temel görüşleri öğrenirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Din felsefesinin ortaya çıkışı ve tarihçesi
2.Hafta *Felsefe ve dini inanç
3.Hafta *Tanrı hakkında konuşmak
4.Hafta *Tanrı ve kötülük
5.Hafta *Ontolojik argüman
6.Hafta *Kozmolojik argüman
7.Hafta *Tasarı argümanı
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Ezeliyet ve ebediyet
10.Hafta *Ahlak ve din
11.Hafta *Mucize
12.Hafta *Ölümden sonraki hayat
13.Hafta *Din ve estetik
14.Hafta *Din felsefesi yazımlarında İslam kelamının ihmal edilmesi
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Tartışmalı Ders 2 3,00 6,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00