Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL202 VARLIK FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, öğrencilere “varlık” kavramını sorunsallaştıran ve bu kavramın tanımını vermeye ya da bu kavramın işaret ettiği fenomeni betimlemeye çalışan bazı temel felsefi uslamlamaları eleştirel olarak inceleme ve bu uslamlamaların içine aktif olarak girme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Felsefe tarihinde “Varlık nedir” sorusunu sormuş ve bunu yanıtlamaya çalışmış olan bazı önemli düşünürlerin uslamlamaları karşılaştırmalı olarak incelenerek bunların güçlü ve zayıf noktaları bu derste ele alınacak, varlık felsefesindeki “görünüş”, “oluş”, “töz”, “özellik”, “öz”, “özdeşlik”, “değişim” gibi temel kavramlar tanıtılacaktır. Maddecilik ve idealizm olarak bilinen, “varlık nedir?” sorusuna farklı yanıtlar veren anlayışlar eleştirel olarak incelenecektir
Dersin İçeriği : Varık felsefesinin temel kavramları ve yaklaşımları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : An Introduction to Ontology, Nikk Effingham, Polity Press, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrencilerin Varlık felsefesinin diğer temel felsefe branşlarından farkını öğrenir.
  • 2 Öğrenciler Varlık felsefesinin diğer temel felsefe branşlarından farkını yöntembilimsel açıdan izah ederler.
  • 3 Öğrenciler Varlık felsefesinin diğer temel felsefe branşlarından farkını konu içeriği bakımından izah ederler.
  • 4 Varlık felsefesinin temel kavramlarını öğrenirler.
  • 5 Felsefe tarihinde varlık felsefesi alanındaki görüşleri eleştirel olarak değerlendirebilecek bir düzeye gelirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel giriş
2.Hafta *Varlık felsefesinin diğer felsefe dallarından ayrımı
3.Hafta *Varlık ve gerçeklik
4.Hafta *Varlık ve görünüş
5.Hafta *Varlık ve töz
6.Hafta *Varlık ve öz
7.Hafta *Varlık ve özellik
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Gerçekçilik
10.Hafta *Maddecilik
11.Hafta *İdealizm
12.Hafta *İlkçağ, ortaçağ ve modern varlık anlayışları
13.Hafta *Çağdaş felsefede varlık sorunu
14.Hafta *Genel değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00