Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL420 SİNEMANIN FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, bu gün, bizi görmeye, hissetmeye, duyumsamaya ve nihayetinde farklı düşünmeye kışkırtan bir sanat olan sinema sanatına kimi zaman felsefi metinlerle kimi zamanda film örnekleri ile odaklanarak irdelemektir.
Dersin İçeriği : Sinema sanatının felsefe için önemi, sinema felsefe ilişkisinin başladığı yer ve görsel düşünmenin felsefedeki yeri ve önemi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Sütcü, Özcan Yılmaz, Gilles Deleuze’de Bir İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi, ES yayınları, İstanbul, 2005
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersi alan öğrenciler sinema ve felsefe ilişkisi hakkında genel bir bakış açısı kazanır.
  • 2 Sinema sanatının sadece bir eğlence aracı olmadığını kavrar.
  • 3 Filmlerin güzelliği sunma yanında düşünsel temelinin de olduğunu fark eder.
  • 4 Sinematografik imgenin düşünsel boyutunu tartışabilir.
  • 5 Görsel düşünmenin önemini ve felsefi düşünmeye getirisi hakkında fikir sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sinemanın ortaya çıkışı
2.Hafta *insani düşünme etkinlikleri: felsefe, bilim, sanat.
3.Hafta *insani düşünme etkinlikleri: felsefe, sanat, bilim.
4.Hafta *Sinemanın diğer sanatlar arasındaki yeri
5.Hafta *sinemanın diğer sanatlar arasındaki yeri.
6.Hafta *Düşünce imgesi: hareket imgesi
7.Hafta *Düşünce imgesi: hareket imgesi
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Düşünce İmgesi: Hareket imgesi.
10.Hafta *Düşünme İmgesi: Hareket İmgesi.
11.Hafta *Düşünme İmgesi: zaman İmgesi.
12.Hafta *Düşünme imgesi: zaman İmgesi.
13.Hafta *Düşünme İmgesi: zaman İmgesi
14.Hafta *Film analizi
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 105,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00