Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL418 TARİH FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, öğrencilerin tarihin felsefenin konusu olma koşullarını, tarihe felsefi yaklaşımın niteliklerini öğrenmelerini; tarih felsefesinin ortaya çıkışına kaynaklık eden temel paradigma değişimini kavramalarını ve 18.yy.dan günümüze belli başlı tarih felsefelerini tanımalarını amaçlar.
Dersin İçeriği : Tarih yazımı, tarih bilimi, tarih idesinin önemi, tin kavramının anlamı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hegel, Tarih Felsefesi, Çeviren: Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, 2006, İstanbul.<br /><br />Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İnkılap Yayınevi, 2001, İstanbul.<br />G. W. F. Hegel, Tarihte Akıl, Çeviren: Önay Sözer, Kabalcı Yayınları, 2003, İstanbul.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersi alan öğrenciler modern felsefede tarihin kazandığı metafiziksel anlamı kavrarlar.
  • 2 Tarih kavramının işaret ettiği farklı disiplinleri ve bu kavramın felsefi anlamını ayırt etme.
  • 3 Tarih felsefesinin doğuşuna kaynaklık eden epistemolojik değişimi kavrayabilirler.
  • 4 Kültür, kimlik gibi kavramların felsefi kaynaklarını anlayabilir ve bu kavramların çağdaş düşüncedeki önemli yerini değerlendirebilirler.
  • 5 Tarih felsefesinin ortaya koyduğu insan kavrayışının çağdaş etkilerini tartışabilirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, tarih kavramının işaret ettiği farklı anlam ve disiplinlerin sorgulanması
2.Hafta *Tarih tipleri (Betimleyici, Analitik, Anlatısal)
3.Hafta *Tarih yazımı ve ilerlemecilik düşüncesi
4.Hafta *Tarihin epistemolojik statüsü
5.Hafta *Klasik Yunan öncesi : döngüsel tarih
6.Hafta *çizgisel tarih ve Augustinus
7.Hafta *Machiavelli ile birlikte tarihsel bilincin değişimi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Modernite ile birlikte tarihsel bilinçte yaşanan kırılma
10.Hafta *Aydınlanmanın Tarih tasavvuru (ilerleme, evrensel insan ve akıl, Kant, Herder, Rousseau)
11.Hafta *Hegel’in tarih felsefesi
12.Hafta *Marx’ın tarih felsefesi
13.Hafta *Fukuyama’nın tarihin sonu tezi ve eleştirisi
14.Hafta *Postmodern ve post-yapısalcı tarih anlayışı
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 105,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00