Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL215 MİTOLOJİ VE FELSEFE 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, insan varoluşunun önemli bir parçası olan halkların kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaradılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikimini ifade eden mitoloji ve mitolojik birikimi ele almaktır. Felsefi düşüncenin temelinde (Batı ve Doğu düşüncesinin) yer alan mitoloji, kimi zaman genel özellikleri kimi zaman da bireysel örnekler zeminin de ele alınıp incelenecektir.
Dersin İçeriği : 1. Mitoloji nedir? Mitolojinin insan yaşamındaki yeri <br />2. Felsefe ile Mitoloji ilişkisi <br />3. Klasik Grek Mitolojisinin doğuşu ve etkilendiği unsurlar<br />4. Grek Mitolojisinde tanrılar, kahramanlar ve öyküler<br />5. Grek mitolojisi ve etkileri<br />6. Doğu mitolojisinde tanrılar, kahramanlar ve öyküler<br />7. Mitolojik öykü ve kahramanların toplumun düşünsel ve kültürel gelişiminde oynadığı roller<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. 1. Can Şefik, Yunan Mitolojisi, İnkılap Yayınevi, Istanbul, 1998<br /><br /><br /><br /><br /> Yardımcı Kaynaklar<br />1. Homeros, İlyada ve Odisseus çev. Azre Erhat, İş bankası Yayınları, Istanbul 1989<br />2. Erhat Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Yayınevi, Istanbul 1996<br />3. Campbell Joseph, Doğu Mitolojisi – Tanrıların Maskeleri, çev. Kudret Emiroğlu, imge Yayınları,1998 <br />4. Rosenberg Donna, Dünya Mitolojisi, çev. Kudret Emiroğlu, imge Yayınları,1998 <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Bülent Sönmez
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Mitolojik öykü ve kahramanların tanıtılması.
  • 2 Mitolojik öykülerin yer aldığı eserlerin incelenmesi
  • 3 Mitolojik öykülerin kültürel dünyamızdaki yeri
  • 4 Mitolojik kültürün bilimle ilişkisi
  • 5 Mitolojik öykülerin sanatla ilişkisi
  • 6 Mitolojik öykülerin düşünce dünyamıza etkisi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mitoloji nedir? Kapsamı, önemi
2.Hafta *Mitoloji ve anlam
3.Hafta *Yaratılış mitosları
4.Hafta *Mitoloji ve evren modelleri
5.Hafta *Mitoloji ve toplumsal yaşam
6.Hafta *Mitolojik düşünme biçimi
7.Hafta *Grek Mitolojisinin başlıca kaynakları; Homeros ve Hesiedos
8.Hafta *Grek Mitolojisi Olympos Panteonunun yaradılışı, Tanrılar ve insanlar
9.Hafta *Grek Mitolojisindeki anlatıların felsefi dünyaya etkileri yansımaları
10.Hafta *Grek Mitolojisinde anlatıların sanat eserlerindeki yansımaları
11.Hafta *Doğu mitolojisi: Mezopotamya
12.Hafta *Doğu mitolojisi: Anadolu
13.Hafta *Doğu mitolojisi: Mısır
14.Hafta *Genel değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 123,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00