Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL213 BİLİM TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, bilim tarihinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışı, 20. yüzyıl içerisindeki gelişimi, temel problemleri ve terminolojisi, bilim tarihi yazımları ve yeni tartışmaları hakkında bilgi vermektir. Ayrıca Antik uygarlıklardan başlayarak farklı uygarlıklardan modern uygarlığa değin devam eden bilimsel tecrübeler hakkında genel bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Bilim Tarihinin Ortaya Çıkışı, Sorun Alanları, Terminolojisi ve Literatürü, Eski ve Yeni Uygarlıklarda Bilim
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Colin Ronan, Bilim Tarihi; çev.: Ekmeleddin İhsanoğlu, Feza Günergun, Tübitak Yayınları, 2. Basım, 2003, Ankara.<br />Steven Shapin, Bilimsel Devrim; çev.: Ayşegül Yurdaçalış, İzdüşüm Yayınları, 2000, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler, bilim tarihinin ortaya çıkışı hakkında bilgi verirler.
  • 2 Bilim tarihinin yazımı ve terim bilgisi hakkında bilgi verirler.
  • 3 İlkçağ uygarlıklarından başlayarak farklı dönem ve uygarlıkların bilim anlayışları, kuramları ve pratikleri hakkında bilgi verirler.
  • 4 Öğrenciler, bilim tarihinin sorun alanları hakkında bilgi verirler.
  • 5 Bilim tarihinin literatürü hakkında bilgi verirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim Tarihinin Bağımsız Bir Disiplin Olarak Ortaya Çıkışı ve 20. Yüzyıldaki Gelişimi: George Sarton ve Aydın Sayılı
2.Hafta *Bilim Tarihi Yazımı ve Temel Terimler, Kaynaklar
3.Hafta *İlkçağda Bilim: Eski Çin ve Mısır Uygarlıklarında Bilim
4.Hafta *İlkçağda Bilim: Eski Hint, Ortadoğu ve Yunan Uygarlıklarında Bilim
5.Hafta *İlkçağ ve Ortaçağda Bilim: Pers, Roma ve Sasani Uygarlıklarında Bilim
6.Hafta *Ortaçağda Bilim: İslam Medeniyetinde Bilim I
7.Hafta *Ortaçağda Bilim: İslam Medeniyetinde Bilim II
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Ortaçağda ve Yeniçağda Bilim: Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupası'nda Bilim
10.Hafta *Modern Bilimin Doğuşunda Etkili Süreçler: Hümanizm, Rönesans ve Reform Kavramları
11.Hafta *Kopernik Devrimi ve Kozmolojinin Değişimi
12.Hafta *Bilimsel Devrim ve 17. Yüzyıl Matematikçilerinin Fiziği: Matematiksel Dinamik ve Matematiksel Bilimlerin Gelişmesi
13.Hafta *Modern Biyoloji, Tıp, Kimya, Jeoloji ve Ekonominin Doğuşu
14.Hafta *Önemli Kavramlar ve Yeni Bilim: Aydınlanma, Endüstri Devrimi, Atom-Hücre-Elektriğin Bulunuşu ve Kuantum Teorisi
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 134,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00