Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL205 KLASİK SOSYOLOJİ KURAMLARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, sosyoloji disiplinin klasik teorilerinin öğrenilmesi ve etüt edilmesidir.
Dersin İçeriği : Sosyolojide Klasik Dönem, Kurucular ve İlk Teoriler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Yayına Hazırlayan: Ümit Tatlıcan-Gülhan Demiriz, Sentez Yayıncılık, 4. Baskı, 2011, Bursa.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Bulut Yavuz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, sosyoloji disiplinini tanırlar.
  • 2 Öğrenciler, sosyal teori kavramını kavrarlar.
  • 3 Öğrenciler, Auguste Comte ve pozitivizmi anlatırlar.
  • 4 Öğrenciler, Emile Durkheim ve toplumsal dayanışmayı anlatırlar.
  • 5 Öğrenciler, Karl Marks ve Max Weber'i anlatırlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyal Teoriye Giriş
2.Hafta *Sosyoloji Teorilerinde Klasik ve Çağdaş Ayrımı
3.Hafta *Auguste Comte ve Pozitivizm
4.Hafta *Max Weber ve Bürokrasi
5.Hafta *George Simme ve Formel Sosyoloji
6.Hafta *Robert Michels ve Oligarşinin Tunç Yasası
7.Hafta *Arasınav
8.Hafta *Max Weber ve Protestan Ahlakı
9.Hafta *Herbert Spencer ve Sosyal Darvinizm
10.Hafta *Karl Marks ve Toplumsal Yabancılaşma
11.Hafta *Ferdinan Tönnies ve Gemeinschaft/Gesselschaft
12.Hafta *Pareto ve Mosca: Seçkinler Teorisi
13.Hafta *Marks ve Engels: Tarihsel Materyalizm
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00