Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL201 ORTAÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, İlkçağ felsefesinin devamında dinlerin hem birer kültürel yapı hem de birer siyasi yapı olarak Kıta Avrupası’nın düşüncesinde etkili olmasıyla beraber şekillenen Patristik felsefeden başlayarak Rönesans ve Yeniçağ başlangıcına değin ortaya konulan sistemleri genel olarak tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Ortaçağ Avrupa Hıristiyan felsefesi, Yahudi felsefesi, İslam felsefesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Etienne Gilson, Ortaçağda Felsefe; Çeviren: Ayşe Meral, Kabalcı Yayınları, 2007, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Bülent Sönmez
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Bu dersi alan öğrenciler, Ortaçağda felsefi düşünceyi etkileyen üç dinin insan hayatına ve felsefeye etkilerini izah ederler.
  • 2 Patristik dönem ve Skolastik dönem felsefelerinin özgünlüklerini ve temel özelliklerini tanırlar.
  • 3 Ortaçağ felsefesindeki etkili filozofların sistemlerini ve görüşlerini ana hatlarıyla izah ederler.
  • 4 Latin İbn Rüşdçülüğünün Yeniçağ felsefesine etkilerini tanırlar
  • 5 Nominalizmin Ortaçağ felsefesindeki yerini izah ederler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İlkçağ felsefesinin ve Ortaçağ felsefesinin özellikleri
2.Hafta *Yunan babaları ve felsefe
3.Hafta *Latin babalar ve felsefe
4.Hafta *St. Augustine ve felsefesi
5.Hafta *Karolenj atılımından X. yüzyıla felsefi durum
6.Hafta *XI. yüzyılda felsefe
7.Hafta *XII. yüzyılda felsefe
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Doğu felsefeleri: İslam felsefesi, Yahudi felsefesi
10.Hafta *XIII. yüzyılda felsefe
11.Hafta *St. Thomas Aquinas ve felsefesi
12.Hafta *Ockham’lı William ve nominalizm
13.Hafta *XIV. yüzyılda felsefe
14.Hafta *Edebiyatın geri dönüşü ve Ortaçağın bilançosu
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00