Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI416 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, gelişim psikolojisi dersinde temel özellikleri ayrıntılı olarak anlatılan yaşam boyu gelişim dönemlerine ilişkin güncel yaklaşımlarını ve yakın tarihte yapılmış araştırmaların bulgularını öğrencilere aktarıp bunları tartışmak, gelişim psikolojisi alt alanine ilişkin geniş bir perspektif kazanmalarını yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği : Gelişim psikolojinde yer alan güncel konular, araştırma bulgularını gözden geçirme, bulguların kuramsal ve yöntemsel olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi, gelişim sürecinde etkili olan mekanizmaların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim açısından incelenmesi, bebeklik-çocukluk-ergenlik-yaşlılık dönemlerinin incelenmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Santrock, J.W. (2012). Yaşam Boyu Gelişim, Nobel Akademik Yayıncılık. Onur, B. (1997). Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. İmge Kitabevi Gander, M.J. ve Gardiner, H.W. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi, İmge Kitabev Stuart-Hamilton, I. (2012). The Psychology of Aging. London:
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konu anlatımı, tartışma ve makale eleştirisi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Demet Vural Yüzbaşı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Başta yaşlılık psikolojisi olmak üzere gelişim psikolojisi disiplininin içinde yer alan farklı uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve bu alanlarda kullanılan temel kavram ve kuramlara aşina olmak
  • 2 Gelişim Psikolojisi alanındaki güncel araştırma konuları hakkında bilgi kazanmak ve bulgularını tartışacak birikime sahip olmak
  • 3 Gelişimsel süreçlerde etkili olan mekanizmaların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim açısından inceleyebilmek
  • 4 Çocuk suçluluğu ile çocuk istismarı ve ihmali konularındaki farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak
  • 5 Kültürel faktörlerin gelişim süreci üstündeki etkilerini incelemek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, değerlendirme sürecinin anlatılması, gelişim psikolojisi dersinden hatırlananların tartışılması
2.Hafta *Bebeklik dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları
3.Hafta *Bebeklik dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları
4.Hafta *Çocukluk dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları
5.Hafta *Çocukluk dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları
6.Hafta *Çocuk suçluluğu, çocuk istismarı ve ihmali
7.Hafta *Çocuk suçluluğu, çocuk istismarı ve ihmali
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Ergenlik dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları
10.Hafta *Ergenlik dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları
11.Hafta *Yaşlılık dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları
12.Hafta *Yaşlılık dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları
13.Hafta *Yaşlılık dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları
14.Hafta *Yaşlılık dönemine ilişkin gelişim psikolojisi alanındaki güncel yaklaşımlar ve araştırma konuları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00