Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI414 KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere klinik psikoloji alt alanını ve bu alandaki başlıca konuları detaylı şekilde aktarmanın yanı sıra, klinik psikolojideki modern araştırma konuları ve kullanılan güncel yaklaşımlar hakkında da bilgiler sunmaktır. Ayrıca bu ders kapsamında klinik psikolojinin Türkiye’deki ve dünyadaki güncel durumundan da söz edilecek olup, alanın geliştirilmesine ilişkin ne gibi şeyler yapılacağına dair bir tartışma ortamı yaratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Klinik psikoloji alanına ilişkin temel bakış, klinik psikolojide kullanlan temel müdahale yaklaşımları ve alternatif müdahale yaklaşımlar, klinik psikolojide kullanılan yeni yöntemler ve güncel yaklaşımlar, klinik psikoloji eğitiminin doğası, ülkemizde ve dünyada klinik psikolojinin bugünkü durumu ve gelişmesi için yapılabileceklerin tartışılması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kramer, G.P., Bernstein, D.A. ve Phares, V. (2014). Klinik Psikolojiye Giriş, Mentis Yayınları.<br />Linden, W. ve Hewitt, P.L. (2013). Klinik Psikoloji: Modern Sağlık Uzmanlık Alanı, Nobel Akademik Yayıncılık. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Gedik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Klinik psikoloji alt alanını ve temel çalışma konularını bilmek.
  • 2 Klinik psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri ile ölçme değerlendirme tekniklerini bilmek
  • 3 Klinik psikolojide kullanılan güncel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 4 Klinik psikolojinin multi-disipliner çalışma konuları hakkında fikir sahibi olmak.
  • 5 Klinik psikolojinin ülkemizde ve dünyadaki güncel durumu hakkında bilgi sahibi olmak
  • 6 Klinik psikoloji alanının gelişmesi anlamında mantıklı ve gerçekçi fikirler üretebilme ve bu önerileri tartışabilme becerisini kazanmak
  • 7 Klinik psikolojideki etik meseleler hakkında tartışabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriğinin ve değerlendirme şeklinin konuşulması, klinik psikoloji dersinin hatırlanması
2.Hafta *Klinik psikoloji alanına ve çalışma konularına genel bakış
3.Hafta *Klinik müdahalenin alternatif biçimleri, güncel yaklaşımlar
4.Hafta *Klinik müdahalenin alternatif biçimleri, güncel yaklaşımlar
5.Hafta *Klinik müdahalenin alternatif biçimleri, güncel yaklaşımlar
6.Hafta *Yenilikçi ve mistik terapiler
7.Hafta *Yenilikçi ve mistik terapiler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Klinik psikolojide kullanılan güncel yaklaşımlara ilişkin makale okumaları
10.Hafta *Klinik psikolojide kullanılan güncel yaklaşımlara ilişkin makale okumaları
11.Hafta *Klinik psikolojide multi-disipliner yaklaşım
12.Hafta *Klinik psikoloji eğitiminin bugünkü durumu
13.Hafta *Türkiye’de ve dünyada klinik psikolojinin bugünü ve geleceği
14.Hafta *Türkiye’de ve dünyada klinik psikolojinin bugünü ve geleceği

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00