Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM414 DİYABET HEMŞİRELİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrenciye diyabet hastalığına ilişkin temel ve tıbbi bilgilerin yanı sıra diyabet hemşireliği ile ilgili bakım ve uygulamalar hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : Diyabetin tanımı, toplumdaki prevelansı, patofizyolojisi, etyolojisi, risk faktörleri, korunma düzeyleri, belirti ve bulguları, tanısal yöntemleri, tedavisi ve akut kronik komplikasyonları ile hemşirelik bakımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Olgun N. “diyabet ve Bakım” İçinde: Durna Z, Akın S. (editör): Kronik Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi. İstanbul, 2012, Syf:291-332. 2. Olgun N., Eti Aslan F., Coşansu G., Çelik S. “Diabetes Mellitus” İçinde: Karadakovan A, Eti Aslan F. (Editör) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi. Adana, 2011, Syf: 817-856. 3. Akbayrak, Erkal İlhan, Ançel, Albayrak. (Ed.) (2007). Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Ankara: Alter Yayıncılık 4. Akdemir, Birol. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Sistem Ofset. 5. Birol (2007). Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. 6. Basılı ve web tabanlı dergi ve kitaplar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum teknikleri, soru-cevap, vaka tartışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr.Öğr.Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Diyabet ile ilgili temel tıbbi bilgileri edinebilme
  • 2 Diyabet hemşiresinin rol ve sorumluluklarının neler olduğunu bilme
  • 3 Diyabetli bir hastanın bakım gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik sürecini yürütebilme
  • 4 Diyabetin hasta ve bakım verenler üzerindeki yükü ve hastalığın toplumsal boyutunu anlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Diyabetin tanımı ve önemi, dünyada ve ülkemizde diyabetin önlenmesi ve kontrolü
2.Hafta *Diyabet hemşiresinin rol ve sorumlulukları, Diyabetle ilgili dünyada ve ülkemizde sayısal veriler
3.Hafta *Diyabetin fizyopatolojisi, etiyolojisi
4.Hafta *Diyabette risk faktörleri ve yönetimi
5.Hafta *Diyabetin sınıflaması ve tanı yöntemleri
6.Hafta *Diyabetin akut komplikasyonları ve hemşirelik yönetimi
7.Hafta *Diyabetin kronik komplikasyonları (makrovasküler) ve hemşirelik yönetimi-I
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Diyabetin kronik komplikasyonları (mikrovasküler) ve hemşirelik yönetimi-II
10.Hafta *Diyabet yönetimi ve hemşirelik uygulamaları–I (Tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz, bireysel kan şekeri izlemi)
11.Hafta *Diyabet yönetimi ve hemşirelik uygulamaları–II (Oral antidiyabetik ilaçlar, insülin tedavisi)
12.Hafta *Diyabet yönetimi ve hemşirelik uygulamaları–III (insülin uygulaması ve komplikasyonlarının hemşirelik yönetimi)
13.Hafta *Diyabet ve özel durumlar
14.Hafta *Diyabet eğitimi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Toplam : 48,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00