Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI408 SOSYAL PSİKOLOJİDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere sosyal psikolojinin güncel konu, yaklaşım ve araştırma metotlarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste sosyal psikolojideki çağdaş yaklaşım ve araştırmalar okumalar yapılarak tartışılmaktadır Ders kapsamında öğrenciler sosyal psikolojideki güncel araştırma konu ve teorik yaklaşımlar hakkında makaleler okuyacak, araştırma bulgularını farklı teorik yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirecek ve tartışacaklardır. Sunum ve tartışmalar yoluyla sosyal psikoloji alanında geçmişte ve günümüzde yapılan çalışmaları konuları, yaklaşımları ve kullanılan araştırma metotları açısından karşılaştırıp değerlendirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Wayne, A. L. (2012). Readings in Social Psychology. Pearson Inc. S.J.(2005) Handbook of Positive Psychology.New York: Oxford University Press. Seçilmiş uluslararası makaleler.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma, sunum yapma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Burcu Güler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Ar. Gör. Ayşe Şafak Ayvazoğlu
Dersin Verilişi : --

  • 1 Sosyal psikolojinin uygulama alanları ile ilgili temel bilgi edinmek
  • 2 Sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini anlamak ve yorumlamak
  • 3 Sosyal psikolojinin temel konularını içeren araştırmalar bulabilmek, literatür inceleyebilmek
  • 4 Sosyal psikoloji literatüründeki son on yılın en popüler konuları hakkında bilgi sahibi olmak
  • 5 Sosyal psikolojinin psikolojinin diğer alt alanları ile birlikte yürüttüğü çalışmalar ve bu çalışmaların temel konuları hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyal psikolojinin tanımı ve içeriği
2.Hafta *Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri ve etik konular
3.Hafta *Sosyal Psikoloji'nin güncel çalışma alanları, teorik yaklaşımları, önemli konu ve kavramlarının özeti
4.Hafta *Sosyal Psikoloji'nin araştırma yöntemlerinin incelenmesi
5.Hafta *Sunum, tartışma: Konu 1. Benlik
6.Hafta *Sunum, tartışma: Konu 2. Benlik
7.Hafta *Sunum, tartışma: Konu 3. Sosyal psikoloji ve adalet
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Sunum, tartışma: Konu 4. Pozitif psikoloji
10.Hafta *Sunum, tartışma: Konu 5. Pozitif psikoloji
11.Hafta *Sunum, tartışma: Konu 6. Sosyal psikoloji ve azınlık etkisi
12.Hafta *Sunum, tartışma: Konu 7. Sosyal psikoloji ve evlilik
13.Hafta *Sunum, tartışma: Konu 8. Politik psikoloji
14.Hafta *Sunum, tartışma: Konu 9. Politik psikoloji

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00