Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI404 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, psikoloji biliminin alt alanlarından biri olan sağlık psikolojisinin ne olduğunu, hangi çalışma konularını kapsadığını, sağlık psikolojisinde yer alan temel kuram ve kavramları tanıtmak, özellikle kronik hastalıklara ilişkin sağlık psikolojisinin uygulama alanlarını anlatmaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders genel olarak, sağlık psikolojisi alanında kullanılan temel kavramların aktarılmasını hedeflemektedir. Sağlık psikoloji alanında yapılan araştırmalar ve yaygın olarak kullanılan araştırma metotlarının öğrenilmesi dersin bir diğer hedefidir. Mevcut teori ve en son yapılan araştırmalar, sağlık algısı ve sağlık inançları, sigara içme, egzersiz yapma, diyet ve sağlık taraması konuları ayrıca incelenecektir. Son olarak, kronik hastalıklar stigma, sağlıkla ilintili hayat kalitesi ve depresyon kavramlarına göre ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Zuhal Batlaş. Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul:Remzi Kitabevi,2007.<br />Ülgen H. Okyayuz (Ed.). Sağlık Psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları (40), 2013.<br />Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ayla Hocaoğlu Uzunkaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Sağlık ve hastalığın psikofizyolojik temellerini tanımlayabilecektir
  • 2 Sağlık üstünde etkili olan kişisel ve çevresel faktörleri tanımlayabilecektir
  • 3 Stresin hastalık üstündeki etkilerine dair kanıtlanmış bulguları tanımlayabilecektir
  • 4 Tedavi sürecinde sağlık profesyonelleriyle iletişim ve bunun tedaviye uyma üstündeki etkilerini açıklayabilecektir
  • 5 Sağlığı tehdit eden davranışlara örneğin; sigara içme, çok fazla alkol tüketme, kötü beslenmeye neden başvurduğumuzu, bu davranışları değiştirmek için ne yapılabileceğini ve değiştirilmedikleri takdirde sağlığımız üstünde oluşabilecek bedelleri açıklayabilecektir
  • 6 Kronik hastalığa uyum sağlama yollarını açıklayabilecektir.
  • 7 Stigmanın ne olduğunu, hangi hastalıklarının daha çok stigmatize edildiklerini ve farklı stigma tiplerini açıklayabilecektir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriğinin ve değerlendirme şeklinin konuşulması, sağlık psikolojisine giriş
2.Hafta *Vücut Sistemleri
3.Hafta *Vücut Sistemleri
4.Hafta *Sağlık Bilişleri
5.Hafta *Sağlık personeli-hasta iletişimi ve sağlık inançlarının rolü
6.Hafta *Spesifik sağlık ilintili davranışlar
7.Hafta *Sağlığı tehdit eden davranışlar: Alkolizm ve Sigara içme
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Hasta-hekim ilişkisi
10.Hafta *Stres ve hastalık
11.Hafta *Ağrı
12.Hafta *Kronik Hastalıkla Başetme
13.Hafta *İlerleyen ve ölümcül hastalıklarda psikolojik konular
14.Hafta *Sağlık durumunu ölçme: Ölüm oranları,hayat kalitesi ve stigma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00