Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI411 BİLİŞSEL NÖROBİLİMLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrencilerin beyin, zihin ve davranış arasındaki ilişkiyi multidisipliner bakış açısı ile çalışabilmelerini sağlamak ve bu doğrultuda bilişsel işlevler ve davranışın altında yatan biyolojik mekanizmaları kavrayabilmelerine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriği ve kapsamında, öğrencilere nörobilim tarihçesi, kognitif nöroanatomi ve nörogörüntüleme teknikleri, psikofarmakoloji, görsel uzaysal ihmal sendromu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun kuram ve modelleri, yaşlanmanın nörobiyolojisi, demanslar, multipl skleroz, uyku ve uyku bozuklukları, şizofreni, duygulanım bozuklukları ve anksiyete bozuklukları, otistik bozukluklar, stress ve madde kötüye kullanım bozuklukları konuları nörobilim çerçevesinde anlatılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (3. baskı). (2013) Kognitif Nörobilimler İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. Carlson, N. R. (2011). Fizyolojik Psikoloji: Davranışın
Nöral Temelleri (8. baskı, Çeviri Editörü, Muzaffer Şahin). Nobel Akademik Yayıncılık. Gazzaniga, M. (2009). The Cognitive Neurosciences (4th Ed.). Cambrige: the MIT Press Karakaş, S., İrkeç, C., Yüksel, N. (1. Ed.). (2003). Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi. Kalat, James W. (2009). Biological Psychology (10. Baskı). Wadsworth Cengage Learning.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, örnek verme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Nurcihan Kiriş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Kognitif nörobilimlere ilişkin temel kavram ve terimleri tanımak
  • 2 Kognitif nöroanatomi hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3 Nörobilim alanında kullanılan araştırma ve uygulama teknikleri hakkında teorik bilgi sahibi olmak
  • 4 Nörolojik ve Psikiyatrik bozukluklarda ilgili beyin yapılarını ve işleyişlerini kavramak
  • 5 Psikofarmakolojiye ilişkin temel kavramları ve nörotransmitter sistemleri kavramak
  • 6 Yaşlanmanın neden olduğu bilişsel bozuklukların fizyolojik temelleri konusunda bilgi sabi olmak.
  • 7 Uyku ve uyku bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Dersin tanıtımı ve değerlendirme şeklinin anlatılması, psikoloji ve nöroloji bilimleri arasındaki ilişki, nöropsikoloji alanının tanıtımı
2.Hafta *Davranış Nörobiliminin Doğası
3.Hafta *Kognitif Nöroanatomi ve Nörogörüntüleme Teknikleri
4.Hafta *Psikofarmakoloji
5.Hafta *Psikofarmakoloji
6.Hafta *Görsel Uzaysal İhmal Sendromu
7.Hafta *Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kuram ve Modeller
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Yaşlanmanın Nörobiyolojisi
10.Hafta *Demanslar
11.Hafta *Multipl Skleroz
12.Hafta *Uyku ve Uyku Bozuklukları
13.Hafta *Şizofreni, Duygulanım Bozuklukları ve Anksiyete Bozuklukları
14.Hafta *Otistik Bozukluklar, Stress ve Madde Kötüye Kullanım Bozuklukları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00