Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI405 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin psikolojinin endüstri alanında kullanımına ve uygulamalarına dair bilgi kazanmasını sağlamak, bir alt alan olarak endüstri örgüt psikolojisinin ne olduğunu, araştırma konularını ve temel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği : Psikolojik yaklaşımların ve uygulamalarının endüstri alanında uygulanması ve ülkemizde endüstri alanında psikolojinin kullanım alanının sınırlarını belirlemek ve endüstri psikolojisinin yaygınlaşmasını sağlamaya çalışmaktır. Psikolojik ilkelerin iş ve endüstri alanına uygulanması. İş analizi, personel seçimi, sınıflandırılması, iş veriminin değerlendirilmesi, çalışma koşullarının düzenlenmesi ve insan ilişkileri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tevrüz, S. (1998). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, 1. Cilt, Türk Psikologlar Derneği Yayınları. <br />Tevrüz, S. (1998). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, 2. Cilt, Türk Psikologlar Derneği Yayınları. <br />Anderson, N., Ones, D.S., Kepir Siangil, H. ve Viswesvaran, C. (2011). Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı, 1. Cilt, Literatür Yayıncılık. <br />Anderson, N., Ones, D.S., Kepir Siangil, H. ve Viswesvaran, C. (2011). Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı, 2. Cilt, Literatür Yayıncılık. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma, örnek verme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Burcu Güler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Endüstri ve örgüt psikolojisi alt alanını, içerdiği temel kavram ve konuları bilmek.
  • 2 İş analizi, personel seçimi, performans değerlendirme, kurumsal iletişim gibi konularda bilgi sahibi olmak
  • 3 Örgütsel davranışı değerlendirmek
  • 4 Psikolojik süreçlerin iş hayatına yansımalarını değerlendirmek
  • 5 Endüstri psikolojisi alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, dersin tanıtımı
2.Hafta *Endüstri ve örgüt psikolojisinin tanımı ve kapsamı
3.Hafta *İş analizi ve değerlendirmesi
4.Hafta *İş analizi ve değerlendirmesi
5.Hafta *Personel seçimi, personel seçme tekniklerinin değerlendirilmesi ve karar verme
6.Hafta *Personel performansının değerlendirilmesi
7.Hafta *Personel motivasyonu
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Personel memnuniyeti
10.Hafta *Kurumsal iletişim
11.Hafta *Liderlik
12.Hafta *Grup davranışı, takım çalışması, çatışma
13.Hafta *Kurumsal gelişim
14.Hafta *İş kaynaklı stresle başa çıma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00