Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI304 PSİKOPATOLOJİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, yetişkinlik ve çocukluk dönemlerinde görülen belli başlı psikopatolojilerin tanı kriterlerini öğrenmek, bu patolojilerin gidişatları, epidemiyolojik değerleri ve etiyolojileri hakkında fikir sahibi olmak, bu bozukluklara yaklaşımda kullanılan gerek biyolojik gerekse de psikolojik sağaltım yöntemlerini incelemektir.
Dersin İçeriği : Psikotik bozukluklar, madde ile ilişkili bozukluklar, genellikle başlangıcı çocukluk çağına dayanan bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, parafililer, cinsel yönelim bozuklukları, kişilik bozuklukları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Davison, G. C., & Neale, J. M. (2004). Anormal psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Köroğlu, E. & Güleç, C. (2006). Psikiyatri temel kitabı, 2 cilt. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Butcher, J.N., Mineka, S. & Hooley, J.M. (2013). Anormal psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı. Beşinci Baskı (DSM-V). Hekimler Yayın Birliği, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru sorma, tartışma, örnek verme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Başlangıcı genellikle yetişkinlik ya da çocukluk döneminde olan ruhsal bozuklukları sınıflayabilmek ve tanımlayabilmek
  • 2 Yetişkinlik ve çocukluk dönemlerinde görülen başlıca psikopatolojilerin tanı kriterlerini bilmek
  • 3 Sözü geçen psikopatolojilerin gidişatını, epidemiyolojisini ve etiyolojisini bilmek
  • 4 Sözü geçen psikopatolojilerin biyolojik ve psikolojik temelli tedavileri hakkında fikir sahibi olmak
  • 5 Psikopatolojideki etik meseleleri tartışabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriğinin ve değerlendirme şeklinin konuşulması, şizofreni ve diğer psikotik bozuklukları
2.Hafta *Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
3.Hafta *Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
4.Hafta *Madde ile İlişkili Bozukluklar
5.Hafta *Madde ile İlişkili Bozukluklar
6.Hafta *Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri
7.Hafta *Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri
10.Hafta *Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri
11.Hafta *Cinsel İşlev Bozuklukları
12.Hafta *Parafililer ve Cinsel Kimlik Bozukluğu
13.Hafta *Kişilik Bozuklukları
14.Hafta *Kişilik Bozuklukları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 132,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00