Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI401 PSİKOLOJİDE MESLEK ETİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere psikologluk mesleğinin başlıca etik kurallarının öğretilmesi ve mesleki örgütlenme ile mesleki etiği konularındaki sorunlara toplumsal ve bilimsel bakış doğrultusunda çözüm önerileri üretebilecekleri ortamın sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği : Düzeltici etik ve pozitif etik, etik davranışın temelleri, APA Etik yasaları, etik sorunlar karşısında karar verme, mesleki beceri yeterlilik ve etik, mesleki sınırlar ve etik, gizlilik ve etik, tehlikeli davranışlar ve etik, mesleki sorunlar ve etik, değerlendirme ve etik, psikoterapi ve etik, akademisyen psikologlar ve etik, araştırma yöntemleri ve etik
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Knapp, S.J. ve Vandecreek, L.D. (2010). Psikologlar İçin Pratik Etik, Mentis Yayınları. <br />Korkut, Y. (2014). Psikologlar İçin Etik Öğretim El Kitabı, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, örnek verme, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Gedik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Psikologluk mesleğinin temel etik kurallarını öğrenmek
  • 2 APA etik yasalarını bilmek
  • 3 Türk Psikologlar Derneği'nin yayımlamış olduğu etik yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4 Mesleki yeterlilik kazanma ilkeleri ve mesleki sınırlılıklara ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak
  • 5 Etik sorunları tartışabilmek ve değerlendirebilmek
  • 6 Etik sorunların çözümlenmesi hakkında fikir üretebilmek
  • 7 Psikolojinin çeşitli alt alanlarında karşılaşılabilecek etik ilke ihlalleri konusunda bilgi kazanmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, değerlendirme şeklinin konuşulması, Psikoloji'de etiğin tanımı ve tarihi
2.Hafta *Düzeltici etik ve pozitif etik
3.Hafta *Etik davranışın temelleri
4.Hafta *APA ve etik
5.Hafta *Etik sorunlar karşısında karar verme
6.Hafta *Mesleki beceri yeterlilik ve etik
7.Hafta *Mesleki sınırlar ve etik
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kabul, ortak karar alma ve etik; Gizlilik, kayıtların korunması ve etik
10.Hafta *Tehlikeli danışanlar ve etik
11.Hafta *Mesleki sorunlar ve etik; Adli psikoloji ve etik
12.Hafta *Değerlendirme ve etik
13.Hafta *Psikoterapi sürecinde özel konular ve etik
14.Hafta *Akademisyen psikologlar ve etik; Araştırma yürütme ve etik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00