Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI310 GRUP DİNAMİKLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere Grup Dinamiklerinin ne olduğunu ve genel Psikoloji disiplini içindeki yerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Ders süresince Sosyal Psikoloji alanında Grup Dinamikleri konusunda geliştirilen temel teori ve yapılan araştırmalar öğrencilere tanıtılacaktır. Hem klasik hem de güncel sosyal psikolojik araştırmalara yer verilecektir. Grup dinamikleri alanındaki başlıca konular; kimlik ve kimlik oluşumu, liderlik, gruplarda karar verme, sosyal çatışma, çatışma çözümü gibi konular öğrencilere tanıtılacak, ve varolan teoriler, modeller ve araştırmalar kapsamında tartışılacaklardır.<br /><br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Forsyth, D.R. (2010). Group Dynamics (5th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, sunum, proje ödevi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Ar. Gör. Beyza Özen
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Grup dinamiklerinin temel kavramlarını bilmek
  • 2 Grupların işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3 Sosyal çıkmazlar ve bu çıkmazların çözümüne dair bilgi sahibi olmak
  • 4 Grup yapısı ve grup süreci konularında bilgi sahibi olmak
  • 5 Grup içi ve gruplar arası ilişkileri sosyal psikoloji perspektifinden tartışabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, dersin tanıtımı
2.Hafta *Grup nedir
3.Hafta *Grupların işlevleri nelerdir?
4.Hafta *Grup araştırmalarının gelişmesi
5.Hafta *Grubun bireye etkisi (grup dinamiği)
6.Hafta *Sosyal hızlandırma
7.Hafta *Sosyal kaytarma
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sosyal Kimlik
10.Hafta *Grup yapısı
11.Hafta *Grup süreci
12.Hafta *Liderlik
13.Hafta *Gruplarda karar verme
14.Hafta *Sosyal çıkmazlar: Grup çıkarları ve kişisel çıkarlar, sosyal çıkmazların çözümü

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 121,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00