Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI308 UYGULAMALI DENEYSEL PSİKOLOJİ 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere deneysel psikoloji alanı ile ilgili temel bilgi ve becerileri sunmak, ayrıca öğrencinin başından sonuna kadar deneysel bir araştırma projesi tasarlayarak uygun desen ve veri toplama araçları kullanarak topladığı verileri uygun analiz teknikleri ile test edip tüm çalışmayı raporlayarak sunma becerisine sahip olmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği : Deneysel psikolojinin tanıtımı, deneysel psikolojinin temel kavramları, manipülasyon ve kontrol kavramları, deney desenleri, araştırma yürütülürken geçilen aşamalar, araştırma önerisi yazım teknikleri, APA kriterleri ve kaynak gösterimi<br /> <br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kantowitz, B. H., Roediger III, H. L., & Elmes, D. G.(2013). Deneysel Psikoloji (9. basımdan çeviri) (Çev. Nurhan Er ve Yalçın Akın Duyan). Ankara: Nobel Akademi.<br />Solso, R.L., Johnson, H. H. (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı. (Çev.: Ayşe Ayçiçeği). İstanbul: Kitabevi.<br />American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC<br /> <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma, örnek verme, uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Neslihan Yortan
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Deneysel psikoloji alt alanını tanımak ve temel kavramlarını bilmek
  • 2 Deneysel desenleri bilmek ve birbirleriyle farklılaştıkları noktaları ayırt etmek
  • 3 Deneysel manipülasyon ve kontrol yöntemlerini tartışabilmek
  • 4 Başından sonuna kadar bir deney desenini kurgulayarak yürütmek
  • 5 Elde edilen sonuçları uygun şekilde raporlayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, değerlendirme şeklinin anlatılması, deneysel psikoloji alt alan tanıtımı, Deneysel araştırma nedir, araştırmada yanlılık
2.Hafta *Deneysel düzenin anatomisi – manipülasyon
*Deneysel düzenin anatomisi – manipülasyon
3.Hafta *Deneysel düzenin anatomisi – kontrol
*Deneysel düzenin anatomisi – kontrol
4.Hafta *Deneysel desenler
*Deneysel desenler
5.Hafta *Deneysel desenler
*Deneysel desenler
6.Hafta *Araştırma projesi hazırlama aşamaları-örnekler; hipotez oluşturma, deney deseni seçimi, kontrol ve manipülasyon seçenekleri, değişken belirleme
*Araştırma projesi hazırlama aşamaları-örnekler; hipotez oluşturma, deney deseni seçimi, kontrol ve manipülasyon seçenekleri, değişken belirleme
7.Hafta *Araştırma projesi hazırlama aşamaları-örnekler; veri toplama araçları seçimi, örneklem seçimi, istatistiksel analiz seçimi
*Araştırma projesi hazırlama aşamaları-örnekler; veri toplama araçları seçimi, örneklem seçimi, istatistiksel analiz seçimi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Araştırma raporu yazım teknikleri
*Araştırma raporu yazım teknikleri
10.Hafta *Araştırma raporu yazım teknikleri
*Araştırma raporu yazım teknikleri
11.Hafta *Araştırma raporu yazım teknikleri
*Araştırma raporu yazım teknikleri
12.Hafta *APA kriterleri, kaynak gösterimi
*APA kriterleri, kaynak gösterimi
13.Hafta *Araştırmada etik
14.Hafta *Dersin değerlendirilmesi ve geri bildirim alma
*Proje raporları hakkında son geri bildirimler ve soru-cevap

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 125,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00