Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI417 PSİKOLOJİ TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders psikoloji bilimi ve mesleğinin nasıl doğduğunu, nereden nereye geldiğini, bir bilim ve meslek olarak yaşadığı iniş çıkışları tarihsel gerçekler bağlamında anlatmayı; psikolojinin, felsefe ve biyoloji içindeki kökleri ve günümüzde deneysel psikoloji ve bilişsel sinirbilim işbirliği yoluna girinceye kadar ortaya çıkan önemli teorik yönelimler hakkında bilgi kazandırmayı amaçlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders psikoloji tarihini, psikolojinin üzerindeki felsefik ve fizyolojik etkileri, yapısalcılık, işlevsellik, davranışçılık gibi akımlarının modern psikoloji üzerindeki etkilerini anlatmayı hedeflemektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Schultz, D.P. & Schultz, S.P. (2001). Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ..--
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ayla Hocaoğlu Uzunkaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Neslihan Yortan
Dersin Verilişi : .yüz yüze

  • 1 Psikolojinin felsefik temellerini anlamak
  • 2 Psikolojinin temelini oluşturan akımlar hakkında bilgi sahibi olmak ve yorumlamak
  • 3 Felsefi akımları zamana ve bağlama göre konumlandırıp farklı akımlar arasında bağ kurabilmek, felsefenin ve psikolojinin tarihi gelişimini anlayabilmek
  • 4 Psikolojide yaygınlıkla kullanılan felsefik temelli akımların (davranışçılık, psikoanaliz, hümanizm, fenomeloji, etik, vs.) oluşum ve gelişim süreçlerini anlamak
  • 5 Psikolojide yaygınlıkla kullanılan akımların güncel konumlarını anlayarak psikoloji bilimi ve klinik çalışmalar üzerindeki etkilerini kavramak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Psikoloji tarihi çalışmalarının incelenmesi
2.Hafta *Psikoloji üzerindeki felsefik etkiler
3.Hafta *Psikoloji üzerindeki fizyolojik etkiler
4.Hafta *Modern Psikoloji
5.Hafta *Yapısalcılık
6.Hafta *İşlevsellik: İlk Etkiler
7.Hafta *İşlevsellik: Gelişimi ve Kuruluşu
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Uygulamalı Psikoloji
10.Hafta *Davranışçılık: İlk Etkiler
11.Hafta *Davranışçılık: Başlangıç süreci
12.Hafta *Davranışçılık: Gelişim süreci ve kuruluşundan sonrası
13.Hafta *Günümüz psikolojisindeki gelişimler
14.Hafta *Ders özeti ve sınava hazırlık

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00