Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI208 İSTATİSTİK II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında kullanılan istatistik yöntemlerini kavramsal, matematiksel ve uygulamalı olarak anlatmak
Dersin İçeriği : Varyans analizi ve çeşitleri, çoklu korelasyon, aşamalı ve çoklu regresyon, ki-kare testi konuları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kalaycı, Ş. (2011). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınevi. <br />Büyüköztürk , Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık.<br />Discovering Statistics Using SPSS, A. Field, Sage, London, 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Psikolojik araştırmalarda kullanılan istatiksel testleri ve hesaplamaları kavramsal, matematiksel ve uygulamalı olarak anlayabilme
  • 2 Veri analizlerinin istatistik yazılım programı SPSS’de nasıl yapıldığını anlayabilme ve öğrencilerin bu analizleri tecrübe etmelerini sağlayabilme
  • 3 Öğrencilere istatistik metotlarını etkili bir şekilde kullanmalarını kazandırabilme
  • 4 İstatiksel sonuçların yorumlanabilmesi
  • 5 İstatiksel sonuçların raporlanabilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Varyans Analizi ve F statistiği : Giriş
*Varyans Analizi ve F statistiği : Giriş
2.Hafta *Tek-Yönlü Varyans Analizi (Denekler arası): Giriş ve Hesaplama
*Tek-Yönlü Varyans Analizi (Denekler arası): Giriş ve Hesaplama
3.Hafta *Uygulama: Tek-Yönlü Varyans Analizinin SPSS’de uygulanması
*Uygulama: Tek-Yönlü Varyans Analizinin SPSS’de uygulanması
4.Hafta *Tekrarlı Ölçümler için Tek Yönlü Varyans Analizi
*Tekrarlı Ölçümler için Tek Yönlü Varyans Analizi
5.Hafta *Uygulama: Tekrarlı Ölçümler için Tek Yönlü Varyans Analizinin SPSS’de uygulanması
*Uygulama: Tekrarlı Ölçümler için Tek Yönlü Varyans Analizinin SPSS’de uygulanması
6.Hafta *İki-Yönlü Varyans Analizi: Giriş ve Hesaplama
*İki-Yönlü Varyans Analizi: Giriş ve Hesaplama
7.Hafta *Uygulama: İki-Yönlü Varyans Analizinin SPSSde uygulanması
*Uygulama: İki-Yönlü Varyans Analizinin SPSS’de uygulanması
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Üç-Yönlü Varyans Analizi: Giriş, Hesaplama, Ana Etki ve Etkileşimler
*Üç-Yönlü Varyans Analizi: Giriş, Hesaplama, Ana Etki ve Etkileşimler
10.Hafta *Uygulama: Üç-Yönlü Varyans Analizinin SPSS’de uygulanması
*Uygulama: Üç-Yönlü Varyans Analizinin SPSS’de uygulanması
11.Hafta *Karışık tasarım varyans analizi
12.Hafta *Korelasyon – Çoklu Korelasyon
*Korelasyon – Çoklu Korelasyon
13.Hafta *Regresyon – Aşamalı ve Çoklu Regresyon
*Regresyon – Aşamalı ve Çoklu Regresyon
14.Hafta *Ki-Kare Bağımsızlık Testi
*Ki-Kare Bağımsızlık Testi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00