Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI306 KİŞİLİK KURAMLARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, insan kişiliğinin doğası, işleyişi ve ölçümlenmesine ilişkin bilgi sahibi olmak, tarihsel süreç içinde psikoloji biliminde ortaya çıkan ve halen kabul gören kişilik kuramlarının genel varsayımlarını öğrenmek, insanların davranışlarını her bir kişilik kuramı açısından analiz edebilmektir.
Dersin İçeriği : Davranışçı Kuram ve temsilcileri, Bilişsel Kuram ve temsilcileri, Ayırıcı Özellikler Yaklaşımı ve temsilcileri, Varoluşçu Kuram ve temsilcileri, Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yazgan İnanç, B. ve Yerlikaya, E. E. (2008). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.<br />Burger, J. M. (2006). Kişilik. Ankara: Kaknüs Yayınları.<br />Schultz, D.P. & Schultz, S.E. (2009). Theories of Personality (9th edition). USA: Wadsworth. <br />Ashcraft,D. (2009) Kişilik Vaka İncelemleri. Kaknüs Yayınları<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Kişiliği tanımlamak
  • 2 Kişiliğin davranışçı ve bilişsel kuramlarının, ayırıcı özellikler yaklaşımının, varoluşçu görüşün ve transaksiyonel analizin temsilcilerini bilmek
  • 3 Kişilik kuramları içinde var olan tüm ekollerin birbirleriyle olan benzerliklerini fark edip bunları tartışabilmek
  • 4 Davranışçı ve bilişsel kuramların, ayırıcı özellikler yaklaşımının, varoluşçu görüşün ve transaksiyonel analizin kişiliği nasıl açıkladığını bilmek
  • 5 Kişilik kuramları içinde var olan tüm ekollerin birbirlerinden ayrıldıkları önemli noktaları fark edip bunları tartışabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriğinin ve değerlendirme şeklinin konuşulması
2.Hafta *Davranışçı Kuram ve temsilcileri
3.Hafta *Davranışçı Kuram ve temsilcileri
4.Hafta *Bilişsel Kuram ve temsilcileri
5.Hafta *Bilişsel Kuram ve temsilcileri
6.Hafta *Ayırıcı Özellikler Yaklaşımı
7.Hafta *Ayırıcı Özellikler Yaklaşımı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Varoluşçu Kuram ve temsilcileri
10.Hafta *Varoluşçu Kuram ve temsilcileri
11.Hafta *Gestalt Yaklaşımı
12.Hafta *Transaksiyonel Analiz
13.Hafta *Transaksiyonel Analiz
14.Hafta *Dönem sonu değerlendirme ve geri bildirim alma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00