Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI206 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, bireyin yaşamı süresince hangi gelişim dönemlerinden geçtiği, bu dönemlerden geçerken edindiği görevlerin neler olduğunu ve özellikle çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ile yaşlılık dönemlerinin temel özelliklerini öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste çocukluk döneminin fiziksel, bilişsel, duygusal ve kişilik gelişimi özellikleri ile aile-akran ilişkileri özellikleri, ergenlik döneminin tüm gelişimsel özellikleri, ergenlik dönemindeki benlik, kimlik ve manevi gelişim süreçleri ile aile-akran ilişkileri, yetişkinlik ve yaşlılık döneminin temel gelişimsel özellikleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Santrock, J.W. (2015). Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi, Nobel Yayınları.<br />Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi, Kaknüs Yayınları.<br />Gander, M.J. & Gardiner H.W. (2001). Çocuk ve Ergen Gelişimi, İmge Kitabevi.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Nuran Aydemir Çaylı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Gelişim psikolojisiyle ilgili temel kavram, kuram ve araştırma sonuçları hakkında genel bilgi edinmek
  • 2 Yaşam boyu gelişimin basamaklarını ve döneme özgü kazanılan becerileri bilmek
  • 3 Çocukluk ve ergenlik dönemine özgü olan temel gelişimsel özellikleri bilmek
  • 4 Yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin gelişimsel özelliklerine dair fikir sahibi olmak
  • 5 Alanla ilgili literatürü inceleyebilecek donanımları kazandırmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Gelişim Psikolojisine Giriş I dersine genel bakış ve öğrencilerinin üzerinde bıraktığı etkilerinin konuşulması
2.Hafta *Erken çocuklukta sosyo-duygusal gelişim
3.Hafta *Erken çocuklukta sosyo-duygusal gelişim
4.Hafta *Orta ve geç çocuklukta fiziksel ve bilişsel gelişim
5.Hafta *Orta ve geç çocuklukta fiziksel ve bilişsel gelişim
6.Hafta *Orta ve geç çocuklukta sosyo-duygusal gelişim
7.Hafta *Ergenlikte fiziksel ve bilişsel gelişim
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim
10.Hafta *Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim
11.Hafta *Genç yetişkinlik dönemi
12.Hafta *Orta yetişkinlik dönemi
13.Hafta *İleri yetişkinlik dönemi
14.Hafta *Yaşlılık dönemi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00