Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI312 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrenciyi psikometri alt alanı hakkında bilgilendirmek ve ölçüm aracı geliştirme aşamaları ile standardizasyon için kullanılan psikometrik yöntemler hakkındaki temel bilgiyi öğrenciye aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Psikolojik ölçme ve değerlendirmenin tarihçesi, ölçmenin temel kavramları ve ölçek çeşitleri, testlerin geçerlik ve güvenirliği, madde analizi, faktör analizi, test geliştirmede etik
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, örnek verme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Demet Vural Yüzbaşı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Psikometri alt alanı hakkında genel bilgi sahibi olmak<br /><br />
  • 2 Ölçme ve değerlendirmenin psikoloji bilimindeki önemli rolünü anlamak
  • 3 Psikolojik ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını bilmek
  • 4 Ölçek güvenirliği ve geçerliği için kullanılan tekniklerin teorik temellerini anlamak
  • 5 Psikolojik ölçüm ve değerlendirmede etik kuralları öğrenebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, ölçme ve değerlendirme bilgisi ve yöntemlerinin psikoloji bilimindeki önemli rolünü anlatmak
2.Hafta *Psikolojide ölçme ve değerlendirmenin tarihçesi
3.Hafta *Ölçmede temel kavramlar ve ölçek çeşitleri
4.Hafta *Ölçme araçlarında güvenirlik ve geçerlik kavramlarına giriş
5.Hafta *Güvenirlik çeşitleri
6.Hafta *Güvenirlik çeşitleri
7.Hafta *Geçerlik çeşitleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Geçerlik çeşitleri
10.Hafta *Madde analizi
11.Hafta *Madde analizi
12.Hafta *Faktör analizi
13.Hafta *Faktör analizi
14.Hafta *Ölçme ve değerlendirmede etik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00