Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI204 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere sosyal psikoloji alt alanın tanıtmak, bu alanın içerdiği temel konuları, başlıca kuramları ve araştırma yöntemlerini incelemektir.
Dersin İçeriği : gruplar arası ilişkiler, önyargı ve ayrımcılık, saldırganlık, olumlu sosyal davranış, çatışma, kültürlerarası psikoloji, yakın ilişkiler, toplumsal cinsiyet
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hogg, M.A., Vaughan, G.M. (2014). Sosyal Psikoloji (Çev.İ.Yıldız, A.Gelmez). Ankara:Ütopya Yayınevi. Kassin, S., Fein, S., & Markus, H. R. Social Psychology. Boston: Houghton Mifflin, 2007. Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. Social Psychology. NJ: Prentice Hall, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüzyüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Filiz Künüroğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Ayşe Ayvazoğlu
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 grubu ve temel özelliklerini tanımlamak.
  • 2 gruplar arası ilişkileri değerlendirebilmek.
  • 3 sosyal psikoloji konularının diğer alanlarla ilişkisini kurabilmek.
  • 4 Kişiler arası olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarını açıklamak
  • 5 yakın ilişkileri sosyal psikoloji kavramları ile açıklamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *gruplar arası ilişkiler
2.Hafta *önyargı, ayrımcılık ve etiketleme
3.Hafta *önyargı, ayrımcılık ve etiketleme
4.Hafta *saldırganlık
5.Hafta *olumlu sosyal davranış
6.Hafta *çatışma
7.Hafta *kültürlerarası psikoloji
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *kültürlerarası psikoloji
10.Hafta *toplumsal cinsiyet
11.Hafta *kişilerarası ilişkiler
12.Hafta *kişilerarası ilişkiler ve çekim
13.Hafta *yakın ilişkiler
14.Hafta *uygulamalı sosyal psikoloji konuları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00