Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI209 İSTATİSTİK I 2,00 1,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İstatistikteki temel kavramları giriş düzeyinde vermek ve psikoloji biliminde istatistik yöntemlerin etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını anlatmak.
Dersin İçeriği : Frekans dağılımı ve grafikler, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, normallik testi ve Z-testi, örneklem dağılımı, korelasyon analizi, t testleri, istatistiksel anlamlılık, güven aralığı, güç ve etki büyüklüğü gibi konular
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık.<br />Kalaycı, Ş. (2011). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayıncılık.<br />Discovering Statistics Using SPSS, A. Field, Sage, London, 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma, örnekleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 İstatistiğin ve çeşitli istatistik yöntemlerinin psikoloji bilimindeki önemli rolünü anlayabilme
  • 2 Verilerin tablo ve grafiklerle ifadesi, frekans dağılımı, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, korelasyon ve regresyon, normal dağılım, standart puanlar ve hipotez test etmeye giriş gibi konuları kavramsal ve matematiksel olarak anlayabilme
  • 3 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında kullanılan temel istatistik bilgilerini kavrayabilme
  • 4 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında kullanılan istatistik yöntemlerini kavrayabilme; kullanabilme becerisini kazandırabilme
  • 5 İstatistiksel anlamlılık, güven aralığı, güç, etki büyüklüğü ve sonuç çıkarma gibi konuları anlayabilme
  • 6 Veri analiz programı olan SPSS programını başlangıç seviyesinde kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, sunum, istatistiğin psikolojideki önemini açıklama
2.Hafta *Tanımsal ve çıkarımsal istatistiğe giriş
3.Hafta *Frekans dağılımları ve grafikler
4.Hafta *Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri (dağılım aralığı, çeyrek aralık, varyans, standart sapma)
5.Hafta *Normal eğim, normallik testi ve Z-testi
6.Hafta *Olasılık ve Olasılık Dağılımı
7.Hafta *Örnekleme Dağılımı, Merkezi Limit Teoremi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Uygulama: SPSS'e ve SPSS verilerine giriş
10.Hafta *İki değişkenli veriler: Pearson ve Spearman korelasyon analizi, korelasyon ve tahmin dağılım grafiği
11.Hafta *Tek ve iki örneklemli t-testi
12.Hafta *İlişkili / İlişkisiz Bağımlı ve / Bağımsız Örneklemli t testi
13.Hafta *İstatistiksel anlam, güven aralıkları, Güç ve Etkinin boyutu
14.Hafta *Çıkarım: Hipotez testinin sonuçlarını yorumlama, örneğin: Boş Hipotez

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik 6 2,00 12,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 186,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00