Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI307 ADLİ PSİKOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere adli psikoloji alt alanı hakkında detaylı bilgi vermek ve adli psikoloji uygulamaları hakkında gerek dünyadan gerekse de ülkemizden örnekler sunmaktır.
Dersin İçeriği : Adli psikolojinin temel kavramları, inceleme yöntemleri, suç ve suçluluk kuramları, ceza ehliyeti, suçluluğun sosyal nedenleri, aile ve çocuk mahkemelerindeki adli psikoloji uygulamaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Soysal, H. (2012). Adli Psikiyatri, Özgür Yayınları.<br />Işıktaç, Y. (2012).Adalet Psikolojisi, Bilgi Üniversitesi Yayınları.<br />Canter, D. (2011). Suç Psikolojisi (çev. Ed:Ali Dönmez), İmge Yayınevi. <br />Forensic psychology: Crime, justice, law and interventions (2. baskı), G. Davies, ve A. Beech, Blackwell, United Kingdom, 2012.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma, örnek verme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Adli psikolojisinin konuları, teorik temelleri, amacı ve yöntemine hakim olmak
  • 2 Suç psikolojisine ilişkin temel teorik bilgiyi edinmek
  • 3 Adli psikolojinin uygulama alanlarını bilmek
  • 4 Adli psikoloji alanında Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki uygulamalar konusunda bilgi edinmek
  • 5 Suc ve suclulugu anlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Adli psikolojinin konuları, temelleri, amacı ve araştırma yöntemi
2.Hafta *Adli psikoloji ve diğer psikoloji alt dalları ile ilişkisinin incelenmesi
3.Hafta *Suç davranışını anlamada kullanılan psikolojik yaklaşımlar
4.Hafta *Suç davranışı üzerine gelişimsel ve psikolojik teorilerin incelenmesi
5.Hafta *Ceza soruşturması: tanıkların ve şüphelilerin sorgulanması, delil kabul etme, hile arama, ve profil analizi
6.Hafta *Ceza soruşturması: tanıkların ve şüphelilerin sorgulanması, delil kabul etme, hile arama, ve profil analizi
7.Hafta *Yasal süreçler: yargı süreci, tanıkları saklama, delil bulma
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Yasal süreçler: yargı süreci, tanıkları saklama, delil bulma
10.Hafta *Suçlu muamelesi: Risk değerlendirilmesi, zihni ve akli engelleri olan suçlulara yaklaşım
11.Hafta *Türkiye’de ve Dünyada Adli Psikoloji Uygulamaları
12.Hafta *Adalet Bakanlığı’nda Görev Yapan Psikologların Çalışma Alanları

13.Hafta *Aile mahkemeleri ve çocuk mahkemelerine genel bakış
14.Hafta *İstismar mağduru ile görüşme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 131,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00