Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI205 GELİSİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, öğrencilere gelişim psikolojisi alt alanını tanıtmak ve bu alt alanın içerdiği temel konulardan, kuramlardan ve araştırma yöntemlerinden bahsetmektir. Ayrıca, bireyin yaşamı süresince hangi gelişim dönemlerinden geçtiği, bu dönemlerden geçerken edindiği görevlerin neler olduğunu ve özellikle bebeklik ile erken çocukluk dönemlerinin temel özelliklerini öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Gelişim psikolojisinin tanımı, tarihsel bakışı, genetik ve kalıtım ikilemi, başlıca gelişim kuramları, gelişim psikolojisi araştırma desenleri, doğum öncesi ve doğum süreci, bebeklik dönemi fiziksel, motor, duyusal, algısal, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimi, erken çocukluk fiziksel ve bilişsel gelişimi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Santrock, J.W. (2015). Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi, Nobel Yayınları.<br />Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi, Kaknüs Yayınları.<br />Gander, M.J. & Gardiner H.W. (2001). Çocuk ve Ergen Gelişimi, İmge Kitabevi.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .-
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Nuran Aydemir Çaylı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .-
Dersin Verilişi : .yüz yüze

  • 1 Gelişim psikolojisiyle ilgili temel kavram, kuram ve araştırma sonuçları hakkında genel bilgi edinmek
  • 2 Yaşam boyu gelişimin basamaklarını ve döneme özgü kazanılan becerileri bilmek
  • 3 Doğum öncesi, doğum süreci, bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinin gelişimsel temel özelliklerini açıklayabilmek
  • 4 Alanla ilgili literatürü inceleyebilecek donanımları kazandırmak
  • 5 Fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal alandaki gelişimsel kazanımları hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders tanıtımı ve değerlendirme, gelişim psikolojisinin tanımı
2.Hafta *Yaşamboyu gelişim, gelişimin doğası ve gelişim kuramları
3.Hafta *Gelişim Psikolojisinde Kuramlar ve Gelişim Psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemlerine genel bakış
4.Hafta *Biyolojik başlangıç ve doğum öncesi gelişme
5.Hafta *Doğum öncesi gelişimde karşılaşılan sorunlar, fetal değerlendirme ve tedavi, doğum süreci
6.Hafta *Bebeklikte fiziksel, duyusal, algısal ve bilişsel gelişim
7.Hafta *Bebeklikte bilişsel gelişim
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Bebeklikte bilişsel gelişim
10.Hafta *Bebeklikte sosyo-duygusal gelişme
11.Hafta *Bebeklikte sosyo-duygusal gelişme
12.Hafta *Erken çocukluk döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim
13.Hafta *Erken çocukluk döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim
14.Hafta *Dönemin değerlendirilmesi ve dönemle ilgili geribildirim alma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 50,000
  • 3 Derse Katılım : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00