Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI311 PSİKOLOJİK TESTLER 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, psikolojide kullanılan ölçüm araçlarının tarihçesini, gelişim sürecini ve çeşitlerini aktarmak, uygulamada kullanılan belli başlı psikolojik ve nöropsikolojik testleri tanıtmak, uygulama kurallarını materyaller eşliğiyle anlatmak ile bazı testlerin puanlama, yorumlama ve psikometrik özelliklerini aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Psikolojik testlerin tanımı, işlevi, sınıflandırılması ve tarihçesi, zeka testleri, gelişim tarama testleri, kişilik testleri, nöropsikolojik testler, klinik ölçekler, yetenek ve ilgi testleri, psikolojik testlerin denetimi ve etik kurallar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Özgüven, İ.E. (2012). Psikolojik testler. Nobel Yayıncılık,<br />Ankara. Güncellenmiş 11. Basım<br />Aydemir, Ö. ve Köroğlu, E. (2009). Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Hekimler Yayın Birliği, Ankara.<br />Graham, J.R. (1993). MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi. Çev. Oya Sorias, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir. <br />Ceyhun, B. ve Oral, N. (2008). Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Değerlendirme Kitabı. Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara.<br />Akkoyun, F. (2005). Projektif Teknikler. Nobel Yayınları, Ankara.<br />Karakaş, S. (2006). Bilnot Bataryası El Kitabı, Nöropsikolojik Testler İçin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları. Eryılmaz Offset Matbaacılık, Ankara.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, örnek verme, uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Gedik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Psikolojik test kavramını bilmek
  • 2 Psikolojik testlerin uygulanması sırasında ve raporlanma aşamasında gerekli olan etik ilkeleri öğrenmek
  • 3 Test puanlarını normlara uygun şekilde yorumlamak
  • 4 Kişilik, zeka, gelişim, nöropsikoloji, ilgi, yetenek, psikopatoloji gibi psikolojik olguların ölçümlenmesinde kullanılan güncel psikolojik testleri tanımak
  • 5 Bazı psikolojik testlerin yönergelerini öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriğinin ve değerlendirme şeklinin konuşulması, psikolojik test tanımı, işleyişi, sınıflandırılması ve tarihçesi, psikolojik testlerin denetimi ve etik ilkeler
2.Hafta *Gelişim Testleri
3.Hafta *Gelişim Testleri
4.Hafta *Zeka Testleri
5.Hafta *Zeka Testleri
6.Hafta *Zeka Testleri
7.Hafta *Kişilik Testleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Kişilik Testleri
10.Hafta *Kişilik Testleri
11.Hafta *Nöropsikolojik Testlerin Tanıtımı
12.Hafta *Psikiyatride kullanılan klinik ölçeklerin tanıtımı
13.Hafta *Psikiyatride kullanılan klinik ölçeklerin tanıtımı
14.Hafta *Yetenek, ilgi ve tutum testlerinin tanıtımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 121,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00