Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI305 KİŞİLİK KURAMLARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, insan kişiliğinin doğası, işleyişi ve ölçümlenmesine ilişkin bilgi sahibi olmak, tarihsel süreç içinde psikoloji biliminde ortaya çıkan ve halen kabul gören kişilik kuramlarının genel varsayımlarını öğrenmek, insanların davranışlarını her bir kişilik kuramı açısından analiz edebilmektir.
Dersin İçeriği : Kişiliğin tanımı, kişiliğin psikoloji bilimindeki yeri ve çalışma alanları, kişiliğin ölçümlenmesi, Freud ve Klasik Psikanalitik Yaklaşım, Ego Psikolojisi, Jung ve Analitik Kuram, Adler ve Bireysel Psikoloji, Horney ve Bütüncül Yaklaşım, Sullivan ve Kişilerarası İlişkiler Yaklaşımı, Fromm ve Özgürlükten Kaçış Yaklaşımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yazgan İnanç, B. ve Yerlikaya, E. E. (2008). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.<br />Burger, J. M. (2006). Kişilik. Ankara: Kaknüs Yayınları.<br />Schultz, D.P. & Schultz, S.E. (2009). Theories of Personality (9th edition). USA: Wadsworth. <br />Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Istanbul: Metis Yayınları<br />Ashcraft,D. (2009) Kişilik Vaka İncelemleri. Kaknüs Yayınları<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Kişiliği tanımlamak
  • 2 Kişilik psikolojisinin çalışma alanlarını tanımak
  • 3 Klasik psikanaliz ve Neofreudyen kuramların kişiliği yapısal, gelişimsel ve fonksiyonel anlamda nasıl açıkladıklarını bilmek
  • 4 Gerek Freud’un kuramı ile Neofreudyen kuramları, gerekse de Neofreudyen kuramları kendi içinde karşılaştırabilmek, farklılaştığı noktaları fark etmek
  • 5 Kişiliğin ölçümlenmesinde ne gibi teknikler kullanıldığını tanımak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriğinin ve değerlendirme şeklinin konuşulması, kişiliğin tanımı, kişilik psikolojisine tarihsel bakış, kişilik psikolojisinin çalışma alanları, kişiliğin değerlendirilmesi
2.Hafta * S. Freud ve Klasik Psikanalitik Kuram
3.Hafta * S. Freud ve Klasik Psikanalitik Kuram
4.Hafta * S. Freud ve Klasik Psikanalitik Kuram
5.Hafta *Anna Freud, Eric Ericson ve Ego Psikolojisi
6.Hafta *Jung ve Analitik Kuram
7.Hafta *Jung ve Analitik Kuram
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Adler ve Bireysel Psikoloji
10.Hafta *Adler ve Bireysel Psikoloji
11.Hafta *Horney ve Bütüncül Yaklaşım
12.Hafta *Sullivan ve Kişilerarası İlişkiler Yaklaşımı
13.Hafta *Sullivan ve Kişilerarası İlişkiler Yaklaşımı
14.Hafta *Fromm ve Özgürlükten Kaçış Yaklaşımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00