Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI303 PSİKOPATOLOJİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öncelikle, normal ile anormal davranışların ayrımını yaparak, anormal psikolojisinin tarihini incelemek ve belli başlı psikopatolojilerin DSM-V (Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabı)’e göre tanı kriterlerini öğrenerek bu patolojilerin etiyolojileri, epidemiyolojileri ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği : Anormal psikolojisinin tarihsel gelişimi, psikopatolojide güncel paradigmalar, psikopatolojinin sınıflandırılması, klinik değerlendirme ve araştırma yöntemleri, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu ve ilişkili bozukluklar, duygudurum bozuklukları, somatoform bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, yeme bozuklukları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Davison, G. C., & Neale, J. M. (2004). Anormal psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.<br />Köroğlu, E. & Güleç, C. (2006). Psikiyatri temel kitabı, 2 cilt. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.<br />Butcher, J.N., Mineka, S. & Hooley, J.M. (2013). Anormal psikoloji. İstanbul: Kaknüs <br />Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı. Beşinci Baskı (DSM-V). Hekimler Yayın Birliği, 2013.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Normal ve anormal davranışın nasıl tanımlandığını ve nasıl ayırt edildiğini anlamak
  • 2 Anormal psikolojisinin tarihten günümüze nasıl değiştiğini görmek
  • 3 Psikopatoloji çalışılırken kullanılan bilimsel yöntemlerini tanımak
  • 4 Başlıca psikopatolojilerin tanı kriterlerini bilmek
  • 5 Başlıca psikopatolojilerin gidişatını, epidemiyolojisini ve etiyolojisini bilmek
  • 6 Başlıca psikopatolojilerin biyolojik ve psikolojik temelli tedavileri hakkında fikir sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriğinin ve değerlendirme şeklinin konuşulması, anormal davranışın tanımı ve anormal psikolojinin tarihçesine giriş
2.Hafta *Anormal psikolojinin tarihçesi, psikopatoloji konusundaki ilk çağdaş görüşler ve psikopatolojide güncel paradigmalar
3.Hafta *Psikopatolojide güncel paradigmalar, tanıların sınıflandırılması, klinik değerlendirme ve araştırma yöntemleri
4.Hafta *Kaygı Bozuklukları
5.Hafta *Kaygı Bozuklukları
6.Hafta *Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar
7.Hafta *Majör Depresif Bozukluk
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Majör Depresif Bozukluk
10.Hafta *İki Uçlu (Bipolar) Duygudurum Bozukluğu
11.Hafta *Somatoform Bozukluklar
12.Hafta *Disosiyatif Bozukluklar
13.Hafta *Yeme Bozuklukları
14.Hafta *Nörobilişsel bozukluklar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00