Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI106 DAVRANIŞIN BİYOLOJİK TEMELLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere insan beyninin yapısı ve işleyişi, sinir sistemi, çevresel ve merkezi sinir sistemi, sinir fizyolojisi, iç çevre gibi konulara dair başlangıç düzeyinde bilgi verebilmek ve öğrencilerin bazı davranışların fizyolojik, anatomik ve biyokimyasal temellerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Temel fizyolojik kavramlar, homeostaz, beynin yapısı ve işleyişi, sinir sisteminin yapısı ve işleyişi, sinaptik ileti ve nörotransmitterler, merkezi sinir sisteminin hareketin kontrolü, duyumsal süreçler, duygular ve beyin ilişkisi, uyku, hormonlar, üreme davranışı, bellek, öğrenme, bazı ruhsal bozukluklarla beynin ilişkisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Carlson, N.R. (2011). Fizyolojik Psikoloji: Davranışın Nörolojik Temelleri, Nobel Akademik Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Carlson, N.R. (2006). The Physiology of Behavior, 9th Edition. Allyn and Bacon Publishers: Boston, Massachusetts.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Necip Kutlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Ayşe Ayvazoğlu
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 İnsan beyninin temel yapısını, beynin kısımlarının belirgin işlevlerini ve oluşum süreçlerini kavramak
  • 2 İnsan beyninin temel prensiplerini ve beyin ile akıl ve davranış arasındaki ilişkileri ve bağları anlamak
  • 3 İnsan davranışının temelinde rol oynayan karmaşık biyolojik, kimyasal ve fiziksel süreçleri tanımlayabilmek
  • 4 İnsan ve davranış üzerinde çevrenin ve genlerin oynadığı rolü tartışmak
  • 5 Psikopatoloji ile beyin arasındaki ilişkileri tartışabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel fizyolojik kavramlar, homeostaz
2.Hafta *Beynin düzeni, yapısı ve nöroanatomi
3.Hafta *Beynin düzeni, yapısı ve nöroanatomi
4.Hafta *Sinir sisteminin yapısı, sinir hücreleri, sinaptik iletim, nörotransmitterler ve hormonlar
5.Hafta *Sinir sisteminin yapısı, sinir hücreleri, sinaptik iletim, nörotransmitterler ve hormonlar
6.Hafta *Motor fonksiyonlar ve hareketin organizasyonu
7.Hafta *Duyumsal ve kavramsal süreçlerinin tanıtılması: görme, duyma, vücut duyuları ve kimyasal duyumlar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Duygular ve beyin
10.Hafta *Uyku ve biyolojik ritim
11.Hafta *Hormonlar, üreme davranışı, sindirim ve boşaltım sistemi
12.Hafta *Bellek, öğrenme ve nöroplastisite
13.Hafta *Ruhsal bozukluklar ve fizyoloji ilişkisi
14.Hafta *Ruhsal bozukluklar ve fizyoloji ilişkisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00