Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyolojiye giriş dersi sosyolojinin temel kavramları ve yaklaşımları çerçevesinde öğrencilere “sosyolojik düşünmenin” yollarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği : Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar, sosyolojik Düşüncenin Gelişimi, Sosyolojide Kavramsal Yaklaşımlar ve Klasik Sosyologlar, Küreselleşme ve Değişen Dünya, Sosyolojik Soru Sorma ve Cevaplama, Toplumsal Cinsiyet, Aileler, Tabakalaşma ve Sınıf, Çalışma ve Ekonomik Yaşam, Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Giddens, Anthony Sosyoloji, Kırmızı Yayınevi 2008, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Soru-Cevap Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyolojik düşünmeyi, diğer disiplinlerden ayırt eder.
  • 2 Temel sosyolojik yaklaşımları tanır.
  • 3 Sosyolojideki temel kavramları tanır.
  • 4 Sosyolojinin uygulama alanını uygun metodlarla ilişkilendirir
  • 5 Sosyoloji birikimini gündelik gözlemlerinde kullanır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Öğrencilere ders içeriğinin tanıtılması ve değerlendirilmesi
-
-
2.Hafta Sosyolojik düşünme biçimi
-
-
3.Hafta Sosyolojide temel yaklaşımlar
-
-
4.Hafta Küreselleşme ve değişim
-
-
5.Hafta Sosyolojik soru sorma ve cevaplama
-
-
6.Hafta Toplumsal cinsiyet
-
-
7.Hafta Toplumsal tabakalaşma ve eşirsizlik
-
-
8.Hafta Ara sınav
-
-
9.Hafta Aile
-
-
10.Hafta İş ve ekonomik yaşam
-
-
11.Hafta İş yaşamının dönüşümü
-
-
12.Hafta Medya ve iletişim sosyolojisi
-
-
13.Hafta Gündelik hayat sosyolojisi
-
-
14.Hafta Siyaset sosyolojisi
-
-
15.Hafta General evaluation
-
-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 3 14,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 149,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00