Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyolojiye giriş dersi sosyolojinin temel kavramları ve yaklaşımları çerçevesinde öğrencilere “sosyolojik düşünmenin” yollarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği : Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar, sosyolojik Düşüncenin Gelişimi, Sosyolojide Kavramsal Yaklaşımlar ve Klasik Sosyologlar, Küreselleşme ve Değişen Dünya, Sosyolojik Soru Sorma ve Cevaplama, Toplumsal Cinsiyet, Aileler, Tabakalaşma ve Sınıf, Çalışma ve Ekonomik Yaşam, Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Giddens, Anthony Sosyoloji, Kırmızı Yayınevi 2008, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Soru-Cevap Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyolojik düşünmeyi, diğer disiplinlerden ayırt eder.
  • 2 Temel sosyolojik yaklaşımları tanır.
  • 3 Sosyolojideki temel kavramları tanır.
  • 4 Sosyolojinin uygulama alanını uygun metodlarla ilişkilendirir
  • 5 Sosyoloji birikimini gündelik gözlemlerinde kullanır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrencilere ders içeriğinin tanıtılması ve değerlendirilmesi
*-
*-
2.Hafta *Sosyolojik düşünme biçimi
*-
*-
3.Hafta *Sosyolojide temel yaklaşımlar
*-
*-
4.Hafta *Küreselleşme ve değişim
*-
*-
5.Hafta *Sosyolojik soru sorma ve cevaplama
*-
*-
6.Hafta *Toplumsal cinsiyet
*-
*-
7.Hafta *Toplumsal tabakalaşma ve eşirsizlik
*-
*-
8.Hafta *Ara sınav
*-
*-
9.Hafta *Aile
*-
*-
10.Hafta *İş ve ekonomik yaşam
*-
*-
11.Hafta *İş yaşamının dönüşümü
*-
*-
12.Hafta *Medya ve iletişim sosyolojisi
*-
*-
13.Hafta *Gündelik hayat sosyolojisi
*-
*-
14.Hafta *Siyaset sosyolojisi
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 3 14,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 149,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00